Umowa o dzieło – wady i zalety

Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnej. Jest jedną z najprostszych form zamówienia wykonania określonej pracy na rzecz pracodawcy. Co warto o niej wiedzieć oraz jakie ma wady i zalety?

 

Umowa dzieło, czyli jaka?

Umowa o dzieło uzgadnia, że przyjmujący zobowiązuje się wykonania określonego dzieła. Zmawiający z kolei poświadcza wypłacenia wynagrodzenia za jego wykonanie. Oferty pracydotyczące umowy o dzieło są różnorodne. Najczęściej dotyczą pisania artykułów, wykonania grafiki, mebli, rzeźby, fotografii czy strony internetowej. Umowa o dzieło jest opodatkowana.

 

Co powinna zawierać umowa o dzieło?

Umowa o dzieło powinna zawierać takie elementy jak:

  • Strony zawierające umowę – osoba zlecająca wykonanie dzieła oraz strona je wykonująca
  • Zapis o przedmiocie umowy o dzieło. Może być nim dowolna rzecz, utwór lub twórcza praca (np. nauczenie kogoś czegoś)
  • Warunki dotyczące wynagrodzenia – konkretna kwota lub dodatkowa informacja, z czego będzie wynikać ewentualny wzrost lub potrącenie należnej kwoty
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia umowy
  • Podpisy stron umowy (może zostać zawarta również w formie ustnej)

 

Umowa o dzieło – zalety

  • Jest korzystna dla pracodawcy, ponieważ nie musi on z jej tytułu odprowadzać żadnych składek
  • Umowy o dzieło nie może wypowiedzieć żadna ze stron (za wyjątkiem określonych przypadków)
  • Dowolność wykonania dzieła – można wykonać je w dowolnym czasie i miejscu, nie trzeba też wykonać go osobiście (chyba, że w umowie zaznaczono inaczej)

 

Umowa o dzieło – wady

  • Zleceniobiorca nie jest objęty żadnymi składkami z tytułu umowy o dzieło – ani chorobowymi ani społecznymi (chyba, że umowa została zawarta z własnym pracodawcą)
  • Osoba wykonująca dzieło obarczona jest pełną odpowiedzialnością za jego wykonanie (wraz z ewentualnymi jej wadami)

 

Umowa o dzieło to szczególny rodzaj umowy cywilnej. Oferty pracy na portalu Pracuj.pl są bogate w tej rodzaj umowy. Jeśli jej potrzebujesz (np. jako dodatkowego zajęcia), szybko ją znajdziesz.

Brak komentarzy

Napisz komentarz