Usługi funeralne – troska i wrażliwość na pierwszym miejscu

Śmierć kogoś bliskiego najczęściej związane jest z silnymi emocjami i wystawioną na publiczny widok wrażliwością. Dlatego już nie tylko w języku stosuje się określenia, które mają złagodzić ten trudny czas i pomóc w przechodzeniu żałoby. Mówimy o odejściu a nie o zgodnie, o ciele a nie o zwłokach, o ostatniej drodze a nie o pogrzebaniu w ziemi. Podobną wrażliwość – na szczęście – wykazują również zakłady pogrzebowe. Ich usługi to już nie tylko przeprowadzenie pogrzebu, ale również cała działalność związana z jego przygotowaniem

 

Poszanowanie żałoby klienta

Chociaż cały proces ma ściśle techniczny przebieg, wybór trumny, ubranie ciała, zorganizowanie przewozu do kostnicy, profesjonalny zakład pogrzebowy w Lublinie, jak http://www.styks.com.pl/  powinien uszanować żałobę klientów i nie wchodzić w zbędne szczegóły i ustalenia. Dobrym sposobem jest wcześniejsze przygotowanie oferty w formie pisemnej i przedstawienie jej do wglądu, aby klient mógł na spokojnie się z nią zapoznać. Niedopuszczalne jest naciskanie na to, aby jak najszybciej podjął decyzję.

 

Pomoc w formalnościach

W większych zakładach pogrzebowych usługi funeralne obierają coraz bardziej kompleksową formę. Oprócz więc technicznych spraw związanych z samym pogrzebem, zakłady świadczą też pomoc w formalnościach z urzędami (wydanie aktu zgonu) czy kontaktach z ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Mogą być również pośrednikami z zarządcą cmentarza i pomóc w wykupieniu grobu lub pośredniczyć w rozmowach z kapłanem, jeśli pogrzeb ma mieć charakter religijny.

Usługi po pogrzebie

Niektóre firmy pogrzebowe mają w swojej ofercie również usługi związane z pracami odbywającymi się po zakończonych uroczystościach pochówku. Może być to uprzątnięcie grobu ze zwiędłych wiązanek lub czyszczenie pomników przed większymi świętami. Niekiedy mogą pomóc też w wyborze firmy kamieniarskiej, która zajmie się przygotowaniem nagrobka; mimo że w pierwszych chwilach po pogrzebie nie jest to rzecz najważniejsza, warto zadbać o to jak najszybciej. Kamienny nagrobek zapobiega niszczeniu grobów, zasypaniu go przez sąsiednie czy nawet deptaniu przez osoby przechodzące obok, które chcą sobie skrócić drogę do drugiej alejki.

Brak komentarzy

Napisz komentarz