Jaki dźwig zastosować w budynku?

Wyposażając obiekt budowlany w dźwig osobowy lub towarowy (czyli w tzw. windę) należy zadecydować o kilku kluczowych sprawach. Do najistotniejszych należą: rodzaj napędu dźwigu, jego podstawowe przeznaczenie, wymiary kabiny, zakres udźwigu, a także system sterowania pracą windy. W niektórych przypadkach konieczne bywa zastosowanie w budynku dźwigu specjalnego.

 

Napęd dźwigu

Dźwig może być napędzany hydraulicznie lub elektrycznie. W tym drugim przypadku stosuje się dźwigi nie posiadające maszynowni bądź dźwigi z maszynownią usytuowaną na górze szybu (rozwiązania stosowane w starszych systemach) lub też z jego boku.

 

Przeznaczenie dźwigu

Rozróżniamy dźwigi osobowe i towarowe. Odmianą dźwigów osobowych są dźwigi przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tzw. „dźwigi szpitalne”, których wymiary i konstrukcja kabiny umożliwiają przewożenie łóżek.

 

Dźwigi towarowe można podzielić na dźwigi z prawem wstępu ludzi przy załadunku (umożliwiają one przewożenie ładunków bez obecności osób) oraz dźwigi z prawem jazdy osób towarzyszących, przewożące ładunek wraz z personelem.

 

Wymiary kabiny dźwigu

Wymiary kabiny w systemach nowo montowanych najczęściej ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb późniejszego użytkownika dźwigu. Dotyczy to także pozostałych parametrów techniczno-użytkowych, takich jak zakres udźwigu (wartość podawana w kg) oraz prędkość i wysokość podnoszenia.

 

Systemy montowane w istniejących szybach lub w budynkach z ograniczeniami architektonicznymi, czyli w warunkach nie pozwalających na pełną swobodę w doborze wymiarów dźwigu, najczęściej umożliwiają zastosowanie zaniżonego podszybia lub nadszybia.

 

System sterowania dźwigu

System sterowania powinien umożliwiać rejestrowanie ilości jazd, a także odpowiednio długiej historii usterek, odnotowywanych w pamięci urządzenia, dostępnej także po zaniku zasilania.  Nowoczesne systemy sterowania oferują szereg funkcji specjalnych. Przydatnym rozwiązaniem jest też integracja systemu z telefonicznym urządzeniem alarmowym, umożliwiającym połączenie z centrum serwisowym.

Dźwigi specjalne

Do dźwigów specjalnych zaliczają się windy przeznaczone dla ekip Straży Pożarnej, windy do przewożenia samochodów czy dźwigi towarowe ze specjalnymi podchwytami, zapobiegającymi opadaniu kabiny podczas załadunku.

 

Konserwacja dźwigu

Wielu producentów dźwigów oferuje także konserwację nowych lub istniejących wind. Warto korzystać z usług firm posiadających nie tylko uprawnienia niezbędne do wykonywania przeglądów i poświadczania zgodności stanu technicznego urządzeń z wymogami bezpieczeństwa, ale także kompleksowe doświadczenie. w tym zakresie. Znaczącą pomocą będzie zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie Lubelskiej Fabryki Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A.: http://www.lift.pl/.

Brak komentarzy

Napisz komentarz