Grodziskie historyczne rocznice

Grodziskie historyczne rocznice
Wzorem roku ubiegłego przedstawiamy czytelnikom najciekawsze rocznice, które przypadają w roku 2019. Jakie wydarzenie działy się 100, 200 i więcej lat temu. Pzypomnijmy, jakie jubileusze będą okazją do świętowania w tym roku.
*Trzydzieści pięć lat temu, w 1984 roku Grodzisk przekroczył liczbę 10 tysięcy mieszkańców. To z pewnością informacja pozytywna w kontekście dzisiejszego słabego przyrostu demograficznego. Dziś miasto i gmina czeka, aby liczba mieszkańców przekroczyła próg 20 tysięcy mieszkańców. Może uda się to w tym roku?
*We wrześniu minie 80 lat od wkroczenia do Grodziska Niemców. Stało się to 9 września, gdy grodziszczanie zostali poddani niemieckiej okupacji. Intensywna germanizacja, dyskryminacja ludności polskiej, wypędzenie z miasta żyjącej tu ludności żydowskiej, to działania charakterystyczne dla okresu okupacji w Grodzisku.
*W kontekście poprzedniej informacji dotyczącej demografii, warto przypomnieć, jak wyglądał Grodzisk sprzed ośmiu dekad. W 1939 roku miasto liczyło 6834 mieszkańców, miało 51 ulic. W Grodzisku działało ok. 50 organizacji społeczno-kulturalnych.
*Rok 1939 to jeszcze jedno ważne dla Grodziska wydarzenie, o którym mało kto pamięta. Zatwierdzono oficjalnie herb miasta. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 22 lutego 1939 roku zostało opublikowane w Monitorze Polskim.
*W tym roku minie 90 lat od momentu, kiedy właściciel grodziskiego browaru Antoni Thum, zakupił instrumenty i zapoczątkował tworzenie orkiestry strażackiej, poprzedniczki dzisiejszej Grodziskiej Orkiestry Dętej.
*95 lat temu w 1924 roku, Grodzisk podobnie jak cały kraj, był areną protestów, demonstracji i strajków. Demonstrowali bezrobotni i słabo wynagradzani robotnicy. O tej rocznicy pewnie nikt w mieście nie będzie pamiętał. Nigdy bowiem nie ma klimatu dla walki najbiedniejszych o poprawę swojego losu. Teraz i dawniej.
*W 2019 rloku mija 110 lat od chwili ukończenia budowy tutejszego węzła kolejowego. Miasto w 1909 otrzymało bezpośrednie połączenie kolejowe z Poznaniem. W ostatnim czasie, jakość połączeń kolejowych znacznie wzrosła. Z Grodziska można jednak pojechać pociągiem tylko w kierunku do Poznania i Wolsztyna. Zniknęły połączenia kolejowe z Kościanem, Opalenicą, Sulechowem i Żaganiem.
*Kolejną instytucją, która obchodzi w tym roku jubileusz jest grodziski szpital. W 1894 roku ukończono budowę fundacji rodziny Mosse. W tym roku minie więc 125 lat od chwili ufundowania szpitala.
*W 1874 roku, a więc 145 lat temu powstała w Grodzisku pierwsza polska spółka mleczarska w zaborze pruskim. Spółdzielnia Mleczarska nie będzie w Grodzisku obchodzić jubileuszu, …bo już nie istnieje.
Będzie w tym roku również kilka innych smutnych rocznic. Związane są z dużymi pożarami miasta.
*W 1809 roku, 210 lat temu, spłonęło prawie całe śródmieście. W wyniku pożaru Grodzisk zyskał nową zabudowę, rozebrano m.in. kościół św. Anny i wytyczono nowy plan ulic wg planów architekta Wernicke.
*Grodzisk płonął również w 1689 roku – 330 lat temu oraz w 1424 roku, – 595 lat temu.
*Jedną z ważniejszych rocznic, którą obchodzić będziemy w tym roku jest 225 rocznica insurekcji kościuszkowskiej. W Grodzisku mieszkańcy uzbrojeni w piki i kosy przywiezione wcześniej do klasztoru, wypędzili Prusaków i przyłączyli się do walczących oddziałów insurekcyjnych.
*W 1579 roku, 440 lat temu do Grodziska przybył Melchior Nehring, przenosząc z Poznania swoja luterańską drukarnię. Nehring wydał w Grodzisku około dziesięć dzieł literackich.
*Dziesięć lat wcześniej przybył do Grodziska Erazm Gliczner – pisarz i pedagog. Pastor kościoła ewangelickiego był super intendentem kościołów ewangelickich w Wielkopolsce. Zorganizował w naszym mieście szkołę teologiczną. Grodzisk w tych czasach był ważnym centrum reformacji, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Rzeczypospolitej.
*W średniowiecznych źródłach znajdujemy informację pochodzącą z roku 1444, a wiec sprzed 575 lat, że Grodzisk znajduje się w powiecie kościańskim. Do powiatu kościańskiego miasto przynależało do końca istnienia Księstwa Warszawskiego, a więc do roku 1815.
*W tym roku mijają dwa ważne dla miasta wydarzeń, a dotyczą spraw sprzed 705 lat. Wtedy Grodzisk przestaje być częścią dzielnicy śląskiej. W 1314 roku Wielkopolska zostaje odbita przez księcia kujawskiego Władysława zwanego Łokietkiem, późniejszego króla Polski. Dla miasta zmiana ta nie jest korzystną sytuacją. W myśl wyobrażeń książąt śląskich, którzy przez dwa lata władali Grodziskiem, jak i Wielkopolską, Grodzisk miał być siedzibą dystryktu (okręgu administracyjnego). Z chwilą porażki książąt śląskich szansa na wzmocnienie rangi Grodziska została utracona.
*W tym samym roku przestała funkcjonować mannica książęca, w której wybijano monetę – kwartnik z napisem „De Grodis”.
Na tym kończymy przegląd rocznicowych jubileuszy historycznych A.D. 2019 związanych z naszym miastem. Niestety przeważają rocznice są smutne i niekorzystne dla mieszkańców. Miejmy nadzieję, że na przekór historii, rok 2019 zapisze się w dziejach miasta i jego mieszkańców pozytywnymi zdarzeniami.
Sebastian Skrzypczak

Brak komentarzy

Napisz komentarz