Spotkanie druhów ochotników

Spotkanie druhów ochotników
W piątek 22 lutego w sali większej przy strykowskiej remizie odbyło się cykliczne spotkanie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Stęszew. Organizatorem imprezy był Zarząd Miejsko-Gminy Związku OSP w Stęszewie przy wsparciu Burmistrza i Urzędu Gminy.
Przybyli zaproszeni goście i druhowie w stanie spoczynku.
Warto od razu dodać, że to spotkanie miało szczególny wymiar. Po pierwsze odbyło się przy wspólnym stole. Po drugie była okazja porozmawiać podczas posiłku i małej czarnej na interesujące tematy. I wreszcie po trzecie Gminne OSP zwyciężyło w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza na projekt Obywatelski. Ten zaprezentowany przez ochotników był najlepszy, spośród podmiotów, które wzięły w nim udział. Spotkał się bowiem z dużym poparciem społecznym.
Zwycięstwo zapewniło strażakom kwotę 100 tysięcy złotych na zakup niepalnych mundurów (odzieży do akcji ratowniczo gaśniczych) oraz na inne potrzeby. Wybrana zostanie najlepsza oferta producenta. Na ten czas trwają rozmowy precyzujące wydatkowanie tej kwoty.
Wracając do spotkania, na początku druhowie i goście stanęli do wspólnego zdjęcia. Następnie prezes Gminy OSP Zenon Kempa powitał przybyłych druhów. Omówił miniony rok i nakreślił plany na rok bieżący.
Z kolei burmistrz Włodzimierz Pinczak docenił ochotników za ich trud i poświęcenie. Życzył tyle samo wyjazdów, jak i powrotów w pełnym składzie osobowym. Dalej prezes OSP w Strykowie Bernard Jankowski powiedział o sytuacji tej jednostki i o planach sprzętowych.
Po tym była lampka szampana za udany, miniony rok i za pomyślność w nowym roku.
Zgodnie z tradycją druhowie zasiedli do posiłku, a po nim do ciasta, kawy i herbaty. (k

Brak komentarzy

Napisz komentarz