I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
Nie mieliśmy okazji pokazać jeszcze nowej Rady Miejskiej Grodziska Wielkopolskiego. Pierwszą sesję radni VIII kadencji odbyli już w listopadzie. Wtedy członkowie rady złożyli ślubowanie, by zachowując wierność Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej godnie, rzetelnie i uczciwie sprawować powierzoną funkcję dla dobra gminy i jej mieszkańców.
Nowo powołana Rada dokonała również wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji został Pan Józef Gawron. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali: Danuta Grzanowska i Rafał Maluśki.
Przypomnijmy skład nowej Rady Miejskiej VIII kadencji zostali: Michał Bartkowiak, Zofia Bartkowiak, Izabela Drgas, Marcin Drgas, Anita Fabiś – Palicka, Józef Gawron, Danuta Grzanowska, Anna Koza, Rafał Maluśki, Dariusz Matuszewski, Karolina Nadobnik, Grzegorz Pełko, Sławomir Pucicki, Szymon Strugała i Rafał Szymkowiak.
W trakcie sesji, ślubowanie złożył Burmistrz Piotr Hojan. Burmistrz poinformował zebranych o mianowaniu z dniem 22 listopada 2018 roku na stanowisko zastępcy burmistrza Marcina Brudło. Radni otrzymali również projekt budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na 2019 rok.
Mirosława Kałek

Brak komentarzy

Napisz komentarz