I sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

I sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

Po ślubowaniu czas na ciężką pracę
W sali dużej Urzędu Gminy przy ulicy Poznańskiej w Stęszewie, 21 listopada odbyła się I sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew. Na piętnastu radnych na obrady wstawił się 14. Nie przybył ze względu na pobyt za granicą Rashel Talukder.
Zgodnie z regulaminem w pierwszej części sesję poprowadziła najstarsza radna Barbara Sikorska.
Zanim zaczęto realizować program nastąpił piękny akcent dzieci z Przedszkola Samorządowego w Stęszewie. Efektownie przebrana dziatwa przygotowała scenki patriotyczne nawiązują do 100-letniej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwieńczeniem występu było wspólne odśpiewanie hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. Dzieci, które przygotowała Sylwia Gawronek spisały się pięknie, dlatego otrzymały zasłużone brawa oraz upominki od Urzędu Gminy.
Ponownie hymn Polski został odśpiewany na prośbę prowadzącej obrady Barbary Sikorskiej.
Następnie zostały wręczone nominację na radnych nowej kadencji. Aktu tego dokonała przewodnicząca Gminnego Komitetu Wyborczego Karolina Kula.
Radni ślubowali do formułki „ślubuje” mogli dołożyć „tak mi dopomóż Bóg”.
W chwilę po tym rozpoczęły się wybory przewodniczącego Rady. Padła jedna propozycja Mirosław Potrawiaka.
Karty do glosowania rozdała wyłoniona Komisja Skrutacyjna w składzie: Agnieszka Sokół, Iwona Szczeszek i Andrzej Jóźwiak. Po podliczeniu głosów Komisja ogłosiła, że 14 radnych jednogłośnie wybrało Mirosława Potrawiaka.
Nowy „stary” przewodniczący podziękował za zaufanie i zajął należne mu miejsce za stołem, przejmując od Barbry Sikorskiej prowadzenie obrad.
W kolejnym punkcie wyłoniono kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Zgłoszono dwie osoby: Piotra Szafrańskiego i Danutę Wszędybył. Obydwie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie 14 glosami.
Wreszcie przyszła pora na wręczenie nominacji dla burmistrza na 5-letnią kadencję. Po złożonym ślubowaniu Włodzimierz Pinczak podziękował za zaufanie i obiecał dobre i sprawiedliwe rządy.
Z rady ubyli: Hanna Słoma, Marian Trojanowski, Ryszard Pospieszny i Zenon Kempa. Burmistrz i przewodniczący Rady wymienionym podziękowali za długoletnią pracę na rzecz społeczności gminnej. Nieobecny Rashel Talukder na ręce przewodniczącego już wcześniej złożył pismo z dwoma propozycjami. Pierwsza dotyczyła zorganizowania dwudniowego, integracyjnego spotkania radnych, a drugi terminów ustalania sesji.
Radni po dyskusji w głosowaniu jednogłośnie odrzucili propozycje.
Kilka zdań o nowych radnych.
AGNIESZKA SOKÓŁ ma 36 lat. Mężatka. Mąż Michał. Mają trzy córki. Pracuje w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grodzisku Wlkp.
MICHAŁ PIETRUSZYŃSKI lat 31. Żonaty. Żona Anna. Mają trzy córki. Prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne w Słupii.
TOMASZ DOTKA ma 39 lat. Żonaty. Żona Patrycja. Pracuje, jako pracownik techniczny w Samorządowym Przedszkolu w Stęszewie. (k)

Brak komentarzy

Napisz komentarz