Harmonia śpiewa od 125 la

Harmonia śpiewa od 125 lat

W gazecie wychdzącej na poczatku XX wieku w Poznaniu napisano:
– Najpiękniejszym zabytkiem narodu naszego jest pieśń polska. Pieśń bowiem ma ogromne znaczenie w życiu narodu. Pieśni i melodie polskie należą do najcenniejszych klejnotów skarbnicy naszego ducha oraz są dowodem jego bogactwa i piękności niezrównanej. Mamy pieśni tak piękne i wzniosłe swą melodyjnością, że śmiało powiedzieć możemy, iż żaden naród takich nie posiada. Pieśń polska, to skarb nieprzebrany, to piękno niezrównane. W pieśni jest  duch narodu.
Jednym ze sposobów zachowania języka polskiego był – podczas zaborów – rozwój polskiej kultury muzycznej. Życie muzyczne wyrażało się wówczas w rozwiniętym ruchu amatorskim, a szczególnie ruchu śpiewaczym. Powstały liczne zespoły chóralne. Ich członkami byli rzemieślnicy, kupcy i urzędnicy, a na wsiach chłopi. Powstawały świeckie stowarzyszenia śpiewacze oraz chóry kościelne. Ich celem było propagowanie pieśni polskiej, a przez to języka polskiego i jego obrona przed działaniami germanizacyjnymi.
W 1892 roku powstał w Poznaniu Związek Kół Śpiewackich Polskich, do którego w 1913 roku należały 123 koła. Związek wydawał własne pismo „Śpiewak. Systematycznie organizowano zjazdy kół śpiewaczych.
2 lutego 1893 powstało w Śmiglu Towarzystwo Śpiewu „Harmonia”. Ta sama nazwa pojawiła się także w 1886 roku w Grodzisku Wlkp., i w Buku. Te chóry niestety nie przetrwały do dziś. Tymczasem śmigielski chór, powstały pod koniec XIX wieku, w tym roku obchodzi 125 rocznię istnienia.
W Śmiglu zachował się oryginał statutu Stowarzyszenia z  2 lutego 1893 roku, które przyjęło nazwę Towarzystwo Śpiewaków Polskich „Harmonia i takie funkcjonowało bez zmian do 1939 roku. Chór do 1912 roku był tylko męski, w kolejnych latach przyjmowano także kobiety.
Śmigielskie Towarzystwo od 1894 roku otrzymało sztandar, z którym występowało podczas oficjalnych uroczystości. Sztandar ten został w 1939 roku skonfiskowany przez władze niemieckie.
Wybuch I wojny światowej przerwał intensywną działalność towarzystwa. Kilku członków wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim. Liczba członków Towarzystwa w 1923 roku wzrosła i wynosiła 166 osób
Druga wojna światowa przyniosła nie tylko straty majątkowe, ale i osobowe. Po zakończeniu II wojny światowej trzeba było 2 lat, by 20 kwietnia 1947 roku towarzystwo wznowiło działalność i tak jest do dziś.
19 października br. dał w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu – jeden z trzech koncertów zaplanowanych w ramach projektu „Harmonijne Śpiewanie”. Po koncercie zasłużeni członkowie zostali uhonorowani odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Życzeniom i gratulacjom nie było końca.
W koncercie z „Harmonią” już po raz drugi wystąpiły śmigielskie dzieci, co wzbudziło u publiczności niesamowite emocje. Chór wystąpił w nowych strojach odarowanych przez Urząd Miasta i Gminy.
Na repertuar „Harmonii” składają się pieśni narodowe, religijne, ludowe, estradowe i biesiadne. Co roku chór występuje podczas Wojewódzkiego Święta Pieśni i Muzyki, Wojewódzkiego Przeglądu „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”.
W swym dorobku ma: *Srebrną odznaką PZCHiO – 1958 r. *Honorową odznaką PZCHiO „Złoto z laurem” – 1993 r. *Medal za zasługi dla Miasta i Gminy Śmigiel przyznanym w roku 1995, *Medal Pol Zw. CHórów i Orkiestr z okazji 70-lecia tej organizacji. Ma tez wiele dyplomów, okolicznościowych pucharówi i nagród za udział w konkursach i przeglądach. (M.D)

Brak komentarzy

Napisz komentarz