Konkurs Plastyczny „100-lecie Niepodległości Polski”

Konkurs Plastyczny „100-lecie Niepodległości Polski”
Rocznica odzyskania niepodległości w różny sposób jest honorowana. W szkołach bywają akademie,ale też konkursy. Ostatnio trwał Konkurs Plastyczny właśnie z okazji „100-lecie Niepodległości Polski”. W konkursie wzięli udział uczniowie grodziskiego „ogólniaka” i uczniowie okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów,a byli to:
*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie w gminie Stęszew, *SP nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp., *SP nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp., *SP nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wlkp., *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jabłonnie w gminie Rakoniewice, *SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, *Zespół Przed

zkolno-Szkolny w Ruchocicach w gminie Rakoniewice i *SP im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
7 listopada nastapiło jego rozstrzygnięcie. Komisja konkursowa w składzie: Mariusz Korbański (plastyk), Dariusz Matuszewski (przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej), dyrektor Liceum Jadwiga Łacheta i zastępca Katarzyna Nowak-Pierszalska, nauczyciele historii Sebastian Skrzypczak i Dorota Adam – nagrodzili prace w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja oraz w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.
NAGRODZENIE ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW:
*I miejsce – Jowita Wiśniewska / kl.III g / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Strykowie, *II miejsce –Klaudia Jędrzejewska / kl.VI d / SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach i *III miejsce – Emilia Stefańska / kl.VII a / SP nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
*Aleksandra Targowicka / kl.VI b / SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, *Małgorzata Rabiega / kl. VI a / SP nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp. i *Wenesa Gwardzik / kl. VII a / SP nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.
W KATEGORII SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE NAGRODZONO:
*I miejsce – Joanna Kurczewska / kl. I c / LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp., *II miejsce – Mikołaj Bąk / kl.I b / LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. i *III miejsce – Wiktoria Szyper / kl.I b / LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:
*Martyna Fornalska / kl. I a, *Dagmara Lemańska / kl.I d, *Michalina Kaczmarek / kl.I b. – wszystkie z LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
Prace konkursowe zostały wyeksponowane na szkolnej wystawie z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Celem konkursu było uczczenie zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych poprzez plastykę, ochrona przed zapomnieniem wydarzeń oraz ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości, rozwijanie zainteresowań własną Małą Ojczyzną i tradycjami patriotycznymi mieszkańców Ziemi Grodziskiej.(GraS)

Brak komentarzy

Napisz komentarz