PASOWANIE NA UCZNIA

PASOWANIE NA UCZNIA

Ślubuję być dobrym Polakiem,

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę.

Jak dla niej pracować, kiedy dorosne.

Ślubuję być dobrym kolegą,

swym zachowaniem i nauką

sprawić radość rodzicom i nauczycielom.

To treść Ślubowania jakie złożyli uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Grąblewie gmina Grodzisk Wielkopolski.

Gości, wśród których byli m.in. burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki, prezes G.S.S.Ch Mirosława Szpot, przewodnicząca KG Monika Pawłowicz, Naczelnik OSP w Grąblewie, sołtys Grąblewa Roman Nowak, sołtys Snowidowa Józef Bresz, przewodnicząca Rady Rodziców Kamila Perz oraz rodziców – powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Grąblewie Barbara Kosztowna.

Następnie uczniowie pierwszej klasy zaprezentowali się w programie artystycznym przed swoimi rodzicami, których przygotowała wychowawca klasy Teresa Golczak.

Pasowania na ucznia dużym ołówkiem dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej  w Grąblewie Barbara Kosztowna.

Okolicznościowe  Dyplomy pierwszakom oraz  upominki wręczali wychowawca klasy Teresa Golczak oraz burmistrz Henryk Szymański i Przewodniczacy rady Miejskiej Marek Kinecki.

Uroczystość zakończyła się wspólna pamiątkowa fotografia z wychowawca i zaproszonymi gośćmi.

Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Grablewie Barbara Kosztowna złożyła podziękowania za współpracę na  ręce ustępujących włodarzy gminy burmistrza Grodziska Wlkp.Henryka Szymańskiego i Przewodniczącego Rady Marka Kineckiego.    MK

g-grable1 Pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor SP w Grablewie Barbara Kosztowna

g-grable2Pamiatkowa fot. z wychowawcą Teresa Golczak

g-grable3-4 Zaproszeni goście oraz uczniowie Szkoły Podstawowej

g-grable5Pani dyrektor Barbara Kosztowna składa podziękowanie za współprace ustępującemu burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Henrykowi Szymanskiemu.

 

Brak komentarzy

Napisz komentarz