„Mediom Przyjazny 2017

„Mediom Przyjazny 2017

Wielkopolski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP ogłosił wyniki tegorocznego plebiscytu „Mediom Przyjazny 2017” przyznawany od 11 lat ludziom z Wielkopolski, ludziom ważnym są dla środowiska, osobom publicznym, właścicielom firm, szefom instytucji i działczom społecznym, którzy są pozytywnie nastawieni do dziennikarzy, którzy są im życzliwi i skłonni do współpracy.
Finał i Gala jest zawsze ważnym, dziennikarskim wydarzeniem, a odbywa się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głosować mogą dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy, redakcje, stowarzyszenia bądź organizacje dziennikarskie. Kurier lokalny ma przyjemność od dwóch lat patronować temu plebiscytowi oraz zgłaszać swoje kandydatury do nagród.
W ubiegłym roku nasza gazeta promowała trzech kandydatów: Burmistrza Miasta i Gminy Stęszew Włodzimierza Pinczaka oraz dwóch właścicieli dużych, kościańskich firm „Nenufar Clubu i WSG” – Jerzego Stachowiaka oraz polskiej sieci handlowej SEKWIM – Waldemara Sekułę.
W tym roku do grona laureatów dołączyły trzy kolejne osoby promowane przez Kurier lokalny: Zofia Szalczyk – osoba publiczna z dużym dorobkiem zawodowym, społecznym i politycznym. Nade wszystko nadal człowiek otwarty na ludzi, w tym na prasę i dziennikarzy. Zofia Szalczyk, to obecna przewodnicza Sejmiku Samorządowego działającego przy Urzędzie Marszłakowskim. Jest doktorem nauk rolniczych po poznańskiej Akademii Rolniczej. Najwyższą funkcję, jaką pełniła, to stanowisko wiceministra rolnictwa w Ministerstwie Rolictwa i Rozwoju Wsi. Było to w lataach 2012 – 2015. Pani Zofia weszła też w skład zarządu Regionalnej Kasy Chorych w Poznaniu, następnie pracowała w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Ronictwa. Powierzono jej utworzenie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego pełniącego funkcję agencji płatniczej środków europejskich. Doceniono juej umiejętności i powołano do Centrali w Warszawie na stanowisko wiceprezesa.
Pani Zofia od 24 lat jest też wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prowadzi zajęcia ze studentami. Jest cenionym ekspertem z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.
Pani przewodnicząca Sejmiku Samorządowego zorganizowała w tym roku trzy zupełnie nowe przedsięwzięcia. Jedną sesję nadzwyczajną poświęciła na rzecz rzemiosła wielkopolskiego, drugą oddała młodzieży, a w trzeciej zajęła się życiem i problemami seniorów.
Drugą z nominowach przez KL osób był Kazimierz Dembny. Reprezentująca naszą gazetę Lucyna Sikora w laudacji powiedział:
– Zacznę od tego, że prezentowany przeze mnie kandydat, to człowiek serdeczny, otwarty, uczynny i zawsze chętny do pomocy. Taki jest dla zwykłych ludzi, ale też do dzienniarzy. Zaczęłam od cech chrakteru, albowiem te cechy sprawiły, że dzisiaj Kurier lokalny występuje do kapituły o przyznanie Panu Kazimierzowi Dembnemu dziennikarskiej statuetki i certyfikatu „Miediom Przyjazny”.
Pan Kazimierz, to działacz samorządowy i politycznyny Ziemi Kościańskiej. Tu się urodził w małej wiosce o nazwie Krzan. Ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu i otrzymać tytuł inżyniera rolnika. Nieco późnej uzupełnił tę wiedzę robiąc na tej samej uczelni, przemianowanej później na Akademię Rolniczą – Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne.
Zawodowo szedł od niższych do wyższych funkcji Był prezesem jednej z Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Potem na dwie kadencje społeczeństwo powierzyło mu funkcję burmistrza gminy Czempin. Kolejne lata, to praca w Zarządzie Powiatu Kościańskiego, a ostatnio wiceprezesa Stadniny Koni w Racocie. Kazimierz Dembny, to wielki pasjonat czynu. Oprócz pracy zawodowej, jego czas zajmują też prace społeczne. Piastuje stanowiska prezesa w kilku instytucjach. W Zarządzie Powiatowym Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kościanie, a także jest czlonkiem Zarządu Wojewódzkiego PSL i delegatem na Kongres PSL-u. Jest także założycielem i członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej. Wśród druhów-strażaków pełni rolę prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czempiniu, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Kościanie, a od 2016 został także członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Poznaniu.
Wymieniam koleje życia zawodowego i społecznego pana Kazimierza. Zrobiłam to po to, aby pokaać, że miał możliwośc pełnić wiele ważnych ról w swoim środowisku, a jednak nigdy nie przestał być sympatycznym – a nade wszystko otwartym na dziennikarzy i na medialne środowisko – człowiekiem. Stąd nasza nominacja do dziennikarskiej nagrody.
No i trzeci nasz kandydat, to prezes OSP Głuchowo w gminie Czempi© oraz radny obecnej kadencji Rady Miasta i Gminy Czempiń.
Redaktor Seweryn Kaczmarek prezentując tę postać mówił tak:
– Jan Ratajczak uznawany jest za dobrego organizatora życia swojej miejscowości, jako budowniczego silnej, dobrze prosperującej jednostki miejscowej strażnicy pożarnej. Do tego prezentowany przeze mnie kandydat, to człowiek uczynny, pracowity i zawsze chętny do kontaktu z dziennikarzami. Dlatego nasza gazeta Kurier lokalny występuje do kapituły o przyznanie Panu Janowi Ratajczakowi dziennikarskiej statuetki i certyfikatu „Miediom Przyjazny”.
Pann Jan ma umiejętności kierowania ludźmi. W 1998 roku kupił starą nieruchomość, wyczyścił i stworzył dobrze prosperujący lokal gastronomiczny i hotelik zwany „Zajazdem u Jana”. W tym miejscu należy pokazać naszego kandydata nie tylko od strony zawodowej, ale też, jako aktywnie działającego członka lokalnej społeczności. Jako prezesem głuchowskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Gdy ją przejmował, to była w nie najlepszej kondycji. Umiejętność walki z trudnościami sprawiły, że w tym roku mógł pochwalić się piękną nową strażnicą, którą wspólnie z druhami wybudowali i oddali we wrześniu do użytku.
Otwartośc i życzliwośc stały się przydatne w pracy na rzecz Rady Gminy Czempiń, bo Jan Ratajczak postanowił swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać dla rozwoju swojego Miasta i Gminy. Wystartował w wyborach samorządowych, jako kandydat na radnego i z bardzo dużym poparciem wszedł w skład tej rady.
Podsumowując powiem, że pokazując działania tak zawodowe, jak i społeczne pana Jana chciałem zaprezentować człowieka wielce pracowitego, a jednocześnie otwartego na otoczenie, w tym na dziennikarzy i na środki masowego przekazu. Dlatego Kurer lokalny zgłosił tę kandydaturę do nagrody dziennikarskiej, jako zacnego, jednoczesnie przyjaznego dziennikarzom lokalnego działacza.
*
Te trzy postaci, które gazeta zgłosiła otrzymały statuetki i certyfikatym, co nas bardzo cieszy.
Jednak wśród laureatów znalazła się jeszcze jedna postać z naszego terenu. To Jan Ludwiczak, właściciel dużych Zakładów Mięsnych Agro-Handel z Mościszek w gminie Krzywiń. Spółka należy do czołówki krajowej producentów mięsa i przetworów mięsnych. Założona zostałą w 1989 roku.
Jak sam powiedział na Gali od prawie 30 lat prowadzi z powodzeniem swoją firmę, a do tego kocha sport. Przez wiele lat kościański zespół piłki nożnej nosił nazwę sponsora Obra-Agro-Handel. Z czasem wycofał się ze sponsorowani piłki, a wszedł w konie i one sa jego dużą pasją. Jan Ludwiczak, to urodzony kościaniak mieszkający kiedyś na ulicy Bernardyńskiej. Mieszkańcy grodu nad Obrą dobrze kojarzą tę postać, a nade wszystko dawną znajomość odnowili nasi dwaj redaktorzy Seweryn Kaczmarek – wielkoletni piłka Obry oraz piszący w gwarze wielkopolskiej Marian Antoni Bartkowiak.
Wszystko to o czym piszemy działo się w środę 6 grudnia, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym organizatorem był Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a wspierały go władze Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Licznie przybyłych gości przywitał prowadzący Galę red. Ryszard Sławiński, przekazując następnie mikrofon prof. Andrzejowi Stelmachowi – dziekanowi WNPiD, gospodarzowi imprezy, który w ciepłych słowach podkreślił kilkuletnią przyjaźń i współpracę Wydziału z dziennikarskim Stowarzyszeniem. Następnie przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy – Ryszard Bączkowski przywitał wszystkich i nakreślił historię oraz cel plebiscytu „Mediom Przyjaźni”. Dalej szyły już laudacje poszczególnych osób i spoty filmowe nakręcone z laureatami. Oto lista wszystkich osób nagrodzonych, osób laudujących i tych, co wręczali statuetki wraz z certyfikatami:
1. Kazimierz Dembny, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego, którego laudowała red. Lucyna Sikora z Kuriera Lokalnego. Wręczenia insygniów wyróżnienia dokonali przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Ryszard Bączkowski i doradca Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP – Ewa Noga-Mazurek.
2. Zbigniew Długi – prezes Zarządu Press Service, którego laudował Stefan Kostecki, Prezes Polskiej Akademii Mody, po czym razem z przewodniczącym Ryszardem Bączkowskim wręczał nagrodę.

Brak komentarzy

Napisz komentarz