Jak to z Żydami w Polsce było część 17

Przysłowia Europy :
*Módl się do Boga, ale diabła nie obrażaj *Na dobrym winie nie ma etykiety *Najciężej w życiu ma ten, kto usiłuje uniknąć trudności *Najbardziej zapamiętaną chwilą w życiu kobiety jest chwilą zapomnienia. *Najwięcej cierpi człowiek prawy *Nakarm kruka, a on Ci oko wydziobie *Natura nigdy nie kłamie *Nawet mądry głupstwa się dopuści *Na wielkie zło wielkich trzeba środków *Nie ma nic gorszego niż nadmiar dobrej wiary *Nic nie robić albo robić wszystko na raz – ten sam skutek *Nie oduczysz psa szczekania, a kłamcy kłamania *Nieszczęsny nieszczęśnika szuka *Nieufność matką bezpieczeństwa *Nie w każdy dzień wesele *Nikt od losu nie ucieknie *Obietnicą się nie najesz *Oszczędna kuchnia dom uczyni wielkim *Oszustwo w oszusta uderzy *Pieniądz złym jest Panem ale dobrym sługą *Przez kobietę i diabeł osiwieje *Puste głowy i beczki hałas robią największy *Strach skrzydeł dodaje.

Zbrodnie przeciwko ludzkości nigdy nie ulegają przedawnieniu
Czas jest królową prawdy
W ostatnich częściach często poruszałem temat watykańskiego zakonu jezuitów. W tej części chce przybliżyć ich działania. Jezuici byli powołani przez papieża do zadań specjalnych. Oddziały jezuitów śmiało można porównać do oddziałów „ss” powołanych przez Hitlera. Członkowie zakonu Jezuitów składali poza zwykłymi ślubami zakonnymi również ślub bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Głównym celem działania jezuitów było nawracanie na katolicyzm zarówno heretyków jak i pogan i utwierdzenie w wierze chwiejnych. Zakon rozwijał się nadspodziewanie szybko. Doskonała organizacja zakonu, gorliwość i wysokie wykształcenie jezuitów jak też karności i bezwzględne posłuszeństwo papieżowi spowodowały opanowanie przez nich wielu krajów zagrożonych przez reformacje. po wystąpieniu Lutra jednym z krajów była Polska gdzie jak już wspomniałem Papież wysłał do Poznania 200 Jezuitów, aby opanowali sytuację i utwierdzili w Polsce katolicyzm. Dlatego też nazywano jezuitów „milicja chrystusowa”. Jezuici byli wysyłani na misje zbrodni przez papieża nie tylko do Europy, ale i do Azji, Afryki i świeżo odkrytej i wziętej do niewoli Ameryki w celu nawracania pogan. Największą zbrodnią w Ameryce watykańskich jezuitów podobnych do oddziałów „SS” Hitlera było wprowadzenie skupu skalpów i to za za złoto Watykanu. Skalp były to nożem wycięte włosy z czaszki człowieka, włosy razem ze skórą. Często wycinano to z rannych, żyjących jeszcze ludzi. Dochodziło do masowych mordów, liczyła się tylko ilość zdobytych skalpów. Po soborze trydenckim we Włoszech ustalono zasady wiary potępiające naukę Marcina Lutra i Jana Kalwina. Walka watykańskich Jezuitów trwała około 14 lat. Na ten cel papież najprawdopodobniej przekazał sporą ilość złota. Ale według powiedzenia „Cel uświęca środki” udało się. Skutki działania bezwzględnych morderców, watykańskich jezuitów i uchwał soboru w Trydencie były nadzwyczaj doniosłe i zbawienne dla katolicyzmu. Karne duchowieństwo Jezuitów mając w sakiewkach złote monety Watykanu poczęło zwycięsko zwalczać reformację i wypierać ją z wielu zagrożonych przedtem krajów, na przykład Węgier, Polski, Hiszpanii i Francji. Papiestwo przy użyciu specjalnych oddziałów Jezuitów i złota, powoli odzyskało dawną świetność i powagę. Akcja papieża a co za tym stoi kościół katolicki mająca na celu przeciwdziałanie reformacji Lutra i Kalwina. Już od końca XVI wieku kont-reformacja zahamowała całkowicie szerzenie się „nowinek” religijnych, a w krajach katolickich utwierdziła za pomocą morderców i złota, ognia i toporów z powrotem dawne znaczenie kościoła. Do dzisiaj na świecie ludzie panicznie boją się mówić lub pisać cokolwiek o kościele watykańskim. Historycy, profesorowie uniwersytetów, doktorzy, wiedzą dokładnie, jaka jest prawda, ale boją się mówić oraz pisać cokolwiek na ten temat. Ja uważam, że świat musi dowiedzieć się prawdy. Papież, poprzednik Karola Wojtyły powiedział publicznie „Ja będę pierwszym papieżem, który powie światu prawdę”. Niestety był papieżem tylko miesiąc, ponieważ kolejnego dnia po publicznym wystąpieniu został otruty. Niestety nie można tego potwierdzić, ponieważ rano o świcie jego wnętrzności zostały spalone, w związku, z czym sekcja zwłok była niemożliwa. Obsługa Watykanu tłumaczyła, że zostały poczęte pierwsze kroki w celu balsamowania zwłok, w których pierwszym etapem jest spalenie wnętrzności. Udało się, zbrodnia nie została udowodniona, aż do dzisiaj. Kolejnymi zbrodniarzami po Krzyżakach oraz Jezuitach byli Niemieccy SS-mani.
W następnej części zajmiemy się organizacją kościoła po chrzcie Polski.
Ciąg dalszy nastąpi
Zbigniew Tomaszewski

Brak komentarzy

Napisz komentarz