Mickiewiczowskie „Dziady” w wykonaniu Grupy Arlekin

Mickiewiczowskie „Dziady” w wykonaniu Grupy Arlekin

wg Adama W poniedziałek, 15 października br. W Centrum Kultury Rondo Grupa Teatralna ,,ARLEKIN’’ wystawiła ,,Dziady’’ wg Adama Mickiewicza, na które zostali zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 4 w Grodzisku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Grąblewie, a także Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp., Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie.
Przed spektaklami opiekunka grupy Hanna Mańkowska przedstawiła krótko historię powstania romantycznego dramatu Adama Mickiewicza,
Przypomnijmy, że dramat opisuje wydarzenia, które nastąpiły w latach 1820-1823, chociaż główna część utworu to wypadki mające miejsce w 1823 roku.
Utwór rozpoczyna się od słów, w których poeta dedykuje dramat świętej pamięci narodowej sprawy męczennikom. Dalej następuje przedmowa, w której Mickiewicz wyjaśnia przesłanki, które skłoniły go do napisania „Dziadów”. Pojawia się Prolog zawierający opis sceny duchowej przemiany Gustawa. Widzimy bohatera osadzonego w więzieniu, który pod wpływem wydarzeń i dręczących go rozterek przybiera imię Konrad. Po tym zdarzeniu następują po sobie kolejne sceny dramatu.
Trzecia część „Dziadów” Adama Mickiewicza jest próbą przełamania pasma nieszczęść dotykających naród polski. Mesjanizm jest tu drogą do objaśnienia sensu cierpienia prześladowanych Polaków. Jest też źródłem nadziei na wolność.
Ogromna różnorodność zawartych w utworze przesłań, a także ich uniwersalny charakter czynią ten dramat ciągle aktualnym i dają możliwość odkrywania go na nowo.
Grodziska młodzież w sposób niezwykle żywiołowy przedstawiła swoim młodszym kolegom i koleżankom swoją wizję tego dramatu.
Warto podkreślić, że w tym roku mija 20 lat od premiery ,,Dziadów’’, od której w grodziskim Liceum, a także rok później w Centrum Kultury RONDO rozpoczęła swoją działalność Grupa Teatralna ,,ARLEKIN’’. (opr. skrzyp, maz)

Brak komentarzy

Napisz komentarz