Radość życia znajdziesz tu, na grodziskim U-te-wu

Radość życia znajdziesz tu, na grodziskim U-te-wu
W czwartek w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku odbył się jubileusz 10-lecia działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączone z zakończeniem roku akademickiego.
Pierwszym punktem programu była wspólna fotograf ia przed Ratuszem. Byli sudenci i zaproszeni goście, łącznie z włodarzami miasta, gminy i powiatu grodziskiego.
Następnie uczestnicy prowadzeni przez Grodziską Orkiestrę Dętą im. Stanisława Słowińskiego przeszli ulicami miasta do Ronda. Tam odbyła się dalsza część uroczystości.
Historie powstania grodziskiego UTW przedstawiła prezes Agnieszka Stopa. Powiedziała, że Uniwersytet działający przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. J. Pawła II powstał w listopadzie 2008 roku z inicjatywy Burmistrza Henryka Szymńskiego, a wsperał go dyrektor miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesław Kasprzak.
Siedziba UTW mieści się w Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA przy ul. Powstańców Chocieszyńskich.
Początkowo patronat naukowy nad Uniwersytetem objęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, w osobie rektora prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza. Honorowym rektorem był senator RP i wojewoda poznański dr Włodzimierz Łęcki. Fundację honorowego prezesa przyjął redaktor Andrzej Niczyperowicz.
Pierwszą przewodniczącą Rady Programowej została Danuta Grzanowska, a koordynatorem działalności – Beata Głowacka.
Celem było umożliwienie miejscowym seniorom znalezienia miejsca, gdzie mogą wypełnić czas, miejsca na realizację swoich marzeń, pragnień. Znaleźć także towarzystwo innych osób, by nie czuć się samotnym.
Studenci są bardzo wdzięczni inicjatorom. Mają studencką piosenkę, która brzmi:
– Radość życia znajdziesz tu, na Grodziskim UTW.
Autorką jest Aleksandra Chwalisz.
Początkowo GUTW liczył 83 członków. W kolejnych latach liczba ta wzrosła do 150. Niektórzy odeszli już do wieczności.
Od czterech lat UTW jest Stowarzyszeniem, a patronat naukowy obecnie sprawuje Wydzial Biologii UAM w Poznaniu. Jest też członkiem Federacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Przynależność do Federacji gwarantuje dbałość o wysoki poziom edukacji, wykładowców oraz daje możliwość uczestnictwa w konferencjach i warsztatach.
Gościem jubileuszowego spotkania była Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz z Warszawy.
Placówka wspiera rozwój intelektualny studentów, dba o polepszenie kondycji zdrowotnej i fizycznej, organizuje kontakty i spotkania z innymi UTW, dzieli się doświadczeniami, podnosi poziom kulturalny.
Grodziski Uniwersytet posiada na swoim koncie wiele wyjazdów integracyjnych do zaprzyjaźnionych Uniwersytetów. Były też wycieczki krajowe i zagraniczne.
Na koniec pani prezes podziękowała włodarzom, dyrektorom placówek oświatowych i wszystkim darczyńcom za wsparcie. Życzyła dobrego, letniego wypoczynku.
Mirosława Kałek

Brak komentarzy

Napisz komentarz