JUBILEUSZ SZKOLNY I LOKACJI GRADOWIC

JUBILEUSZ SZKOLNY I LOKACJI GRADOWIC

W sobotę Szkoła Podstawowa w Gradowicach, w gminie Wielichowo świętowała swoje 120-lecie istnienia połączone było z obchodami 710-lecia lokacji Gradowic.

Historię powstania szkoły w Gradowicach przedstawiła p.o. dyrektora Renata Jarosz.

Budynek powstał w latach 1897-1898. Mieściły się w nim trzy sale lekcyjne oraz dwa mieszkania nauczycielskie,

Szkoła była placowką cztero klasowa, najpierw sześć a później siedmio oddziałowa.

W marcu 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie zamkniętej przez okres wojny szkoły.

W roku szkolnym 1947/48  po raz pierwszy wydano dzieciom Świadectwa ukończenia klasy siódmej.

W latach 1919-2018 historie szkoły tworzyło dwanaścioro kierowników i dyrektorów – Jan Ostrowicz, Julian Błażejczak, Cecylia Błażejczak, Irena Grygiel, Maria Dziamska, Roman Jagaciak, Ksawery Piekarski, Stanisław Jacyno, Danuta Rożek, Grażyna Szaferska, Elżbieta Dudzińska oraz obecna pani dyrektor Agnieszka Rabiega.

W latach międzywojennych do placówki uczęszczało stu siedemdziesięciu uczniów, a w najliczniejszym roczniku w roku szkolnym 1962/63 stu siedemdziesięciu dwóch uczni.

Ogółem szkolne mury po II wojnie światowej opuściło prawie siedemset uczniów.

Obecnie szkoła ma status szkoły społecznej, uczęszcza do niej czterdziestu siedmiu uczniów z klas 0, I-IV.

Jak zapisano w kronice szkoły w latach 1958/59 dzięki funduszom zebranym przez Komitet Rodzicielski zakupiono  radio :Stolica: adapter Karolinka i siedem płyt długogrających przy którym zorganizowano wieczorek taneczny.

W listopadzie 1958 roku w szkole odbyła się pierwsza zabawa przy elektrycznym świetle.

W czwartki natomiast odbywały się wieczorne seanse kina objazdowego z Wielichowa.

W roku szkolnym 2017/18  uczniowie tej szkoły Kinga Franek, Julia Piechota, Szymon Szewczyk, Mikołaj Biskup pod opieką nauczycielki Grażyny Koller wzięli udział w projekcie historycznym KAMIENIE PAMIĘCI organizowany przez Instytut Pamieci Narodowej , którego finał odbył się w maju 2018 roku.

Historie 710-lecia lokacji Gradowic przedstawił dyrektor CK Pod Wierzą w Wielichowie Paweł Michalski. – wieś położona w woj. wielkopolskim powiat grodziski, gmina Wielichowo 3,5 km na NW od Wielichowa. Własność książęca , potem rycerska, od 1308 biskupa poznańskiego decyzja Henryka ks. Głogowskiego. Zmiany w nazewnictwie 1308 Gradovicze, 1433 Gradowycze, 1510 Gradowicze, 1563 Gradowice, 1815-1848 Gradowiec,

W 18137 roku Gradowice liczyły 314 mieszkanców 36 domostw, w 2017 roku Gradowice liczyły 581 mieszkańców i 128 domostw.

W wiosce znajduja się dwie kaplice p.w. św. Józefa 1988 roku oraz kapliczka poświęcona Matce Bożej z 1929 – zniszczona przez Niemców w 1940 roku, odbudowana w 1956 roku.

Wielu Gradowiczan uczestniczyło w Powstaniu Wlkp. 1918 rok walcząc w kompanii wielicho wskiej. Polegli m.in. Stanisław Kaczmarek, Leon Burmistrzak, Pochowani na cmentarzu w Wielichowie.

Obecnie sołtysem Gradowic gmina Wielichowo jest Ryszard Karpacz.  Najstarszą mieszkanką Gradowic i absolwentka szkoły jest 98 letnia Marianna Drgas.

Dla wszystkich gości, mieszkańców i absolwentów na boisku szkoły przygotowano kawę domowe ciasto i ciepły posiłek. (MK)

Brak komentarzy

Napisz komentarz