„Labor Omnia Vincit”

 

Labor Omnia Vincit”

Pisaliśmy w poprzednim numer ze KL, że nasza gazeta została zaproszona do uczestniczenia w uroczystości wręczenia statuetek Hipolita Cegielskiego, medali „Labor Omnia Vincit” – „Praca Wszystko Zwycięża” oraz certyfikatów Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” („The Best in Poland”) nadawanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Gala odbywała się w Sali Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Było to w czwartek 26 kwietnia.
Nagrody Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego są dziś w czołówce najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polsce. Otrzymują je przedsiębiorcy, naukowcy, ludzie kultury i opiniotwórczych środowisk. Medale, statuetki i certyfikaty nadawane przez Kapitułę Towarzystwa są pieczęcią, jakości i wiarygodności laureatów.
Twórcy nadając godności podkreślają, że Certyfikaty „Najlepsze w Polsce” otrzymują ludzie, którzy na co dzień piastują trwałe wartości pracy organicznej.
Prowadzący część uroczystości Dominik Górny tak uzasadniał przyznanie madali Labor Omnia Vincit:
– „Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam” – powiedział Albert Einstein. I choć przecież nie spotkał się z Hipolitem Cegielskim, to ma z nim wiele wspólnego – wiarę w maksymę „Labor Omnia Vincit”. Cytat ten, jako grawer na medalu zachęca do „Pracy, która wszystko zwycięża”. Tak, praca jest drogą do sukcesu. Uczciwa i dla dobra innych świadczy o jakości życia obywatelskiego licznych laureatów Medalu – liderów opiniotwórczych środowisk z Polski i z całej Europy. Medal „Labor Omnia Vincit” wręczany jest od 2005 roku. Do jego przyznania mogą rekomendować osoby życia publicznego i zaufania społecznego. Decyzje Kapituły są ostateczne i autonomiczne. Dziś pogratulujemy trzem nowym osobistościom odznaczonym tym Medalem.
Szanowni Państwo, zawiadamiam, że laureatką Medalu Labor Omnia Vincit zostaje pani Ewa Noga Mazurek. „Kurier lokalny” jest wyłącznie polską gazetą. Nigdy nie był wspierany przez partie polityczne, stowarzyszenia, fundusze unijne, ani przez niepolskie wydawnictwa. Redaktor naczelna była nauczycielem i wsparciem dla wielu dziennikarskich, lokalnych talentów. Ewa Noga-Mazurek wspiera potrzebujących. Włącza się w akcje charytatywne i przygotowuje lokalne wydarzenia, promuje działania prospołeczne, patriotyczne i kulturalne. Jej profesjonalizm napisać należy pogrubioną czcionką, a nawet kursywą za dziennikarstwo, które uprawia. Poeta Władysław Broniewski powiedział kiedyś, że „o lekarzu świadczy opinia chorych, o nauczycielu – uczniów. A o człowieku posługującym się zawodowo piórem – opinia czytelników”. My tę opinię mamy o wyróżnionej bardzo dobrą – wręcz na medal. A zatem pani Ewa Noga Mazurek dostaje dziś medal „Labor Omnia Vincit”.
Sami niewiele możemy dodać do tego uzasanienia.
Dwie pozostałe osoby nagrodzone medalem to:
* Danuta Maria-Sroka – bibliotekoznawca, starszy kustosz Muzeum Bibliotki Publicznej w Słupsku, animator społeczny. Od 1995 roku pracuje w Bibliotece, od września 2012 roku na stanowisku dyrektora. Autorka setek artykułów związanych z regionem. Inicjatorka i koordynatorka projektów społecznych, przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego Pomorza. Współtworzyła i koordynowała projekty związane z rozwojem biblioteki. Promuje kulturę polską poza granicami kraju w takich krajach, jak Niemcy, Węgry, Rosja, Ukraina, Włochy i Litwa. Przynależność do organizacji pozarządowych pani Danuty to jej pasja, by wymienić Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Radę Programową Festiwalu Pianistyki Polskiej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
* Hieronim Dymalski posiada umiejętność utrwalania przeżyć na kliszach wspomnień, znany głównie, jako fotoreporter. Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim, swoje życie związał z Poznaniem. W latach 1978 – 1988 – sędzia piłki nożnej. Od 1991 roku, aż do dziś ławnik Sądu Rejonowego i Okręgowego w Poznaniu. Do tego jest Honorowym Dawcą Krwi oraz społecznikiem. Jest też autorem zdjęć dokumentacyjnych, informacyjnych i artystycznych. Publikuje je w wielu wydawnictwach medialnych i branżowych. Są one obecne m.in. w książce „Ignacy Jan Paderewski. Pomnik i dzieło”. Fotografią zajmuje się od chwili otrzymania na Pierwszą Komunię aparatu fotograficznego „Druh”.
Tyle o laureatach Srebrnych Medali.
***
Sala Lubrańskiego na Uniwersytecie gościła osobistości z Polski oraz reprezentantów Polonii Zagranicznej, który odbierali tytuły „Najlepsze w Polsce”. Spośród blisko tysiąca rozważanych propozycji Kapituła Towarzystwa, pod honorowym patronatem prof. Tadeusza Wallasa – Prorektora UAM; zdecydowała się nagrodzić wybrane firmy. Były to między innymi: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu za nowoczesne metody leczenia w chorobach płuc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Gospodarstwo Doświadczalne Rolniczo-Sadownicze – Przybroda za naturalnie mętny 100% sok jabłkowy; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Garwolin za twarogi; Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie za promowanie twórczych dokonań mieszkańców regionu oraz działania na rzecz czytelnika niepełnosprawnego; Nestlé Polska S.A. z Warszawy za mleczno-ryżowe kaszki Nestlé; Zakłady Mięsne Mielczarek z Komornik za pasztet wędzony; Kapela „Kombinatorzy” i Mieczysław Góra z Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu za kultywowanie wielkopolskiego folkoru; Wągrowiecka Oficyna Wydawnicza za wydawanie gazety Głos Wągrowiecki i Tygodnik Ziemi Wągrowieckiej; Poznańska Wytwórnia Produktów Spożywczych „Pegaz” z Poznania za musztardy „Pegaz” i majonez delikatesowy oraz nasza gazeta „Kurier Lokalny”.
* * *
Co możemy powiedzieć. Gdy zadzonił do redakcji Prezydent Towarzystwa dr Marian Król z informacją o tych wyróżnieniach, byliśmy w pozytywnym, ale jednak szoku. Nigdy nie ubiegaliśmy się o żadne nagrody. A od dwóch lat do nas trafiają. To mobilizuje zespół do większej aktywności zawodowej i ciężkiej pracy. Postanowiliśmy wzmocnić redakcję nowym pracownikiem, a mianowicie potrzebny jest drugi korektor, do czytania stron gazety przed drukiem. Wiemy, że zdarzają nam się niedostrzeżone wcześniej chochliki. Jedna osoba nie jest w stanie przeczytać 32 stron, pomnożonych przez 4 strony A-4, bo tyle wchodzi na gazetę. Jest to 128 stron wielkości papieru do drukarki. Błędy, jakie się pojawiają na stronach są wynikiem poprawiania już na ułożonych makietach w Page Makerze, a tam nie ma słownicza komputerowego, który by nam podpowiadał.
*
Poza dwoma wymienionymi nagrodami Towarzystwo tego wieczoru przyznało także Statuetki Hipolita, które trzymały: firma Mech-Rol-Plast z Koźmina Wlkp. za produkcję wysokiej jakości materiałów na bazie tworzyw sztucznych, w 50-lecie działalności firmy. Otrzymała ją także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu za prowadzenie gospodarki leśnej na poziomie europejskim.
Medale „Młody Pozytywista” dedykowane młodej generacji Polaków zaszczyciły dr Dominikę Narożną, byłą rzecznik prasową UAM, jednocześnie członka Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, a także Dionizego Wincentego Płaczkowskiego z Poznania, obecnie tenora mieszkającego w Warszawie, cieszącego się sławą międzynarodową. Stali się oni członkami ekskluzywnego Klubu Młodych Pozytywistów, który od 2002 roku jest miejscem kształtującym nowy styl generacji Polaków 21-go wieku. Dodajmy, że doceniona została też Magdalena Natalia Kubiak, która otrzymała Medal Hipolita dla absolwentów szkół.
Statuetka LAURUS AUREUS powędrowała do Muzeum-Zamku Górków w Szamotułach, za kultywowanie i upowszechnianie tradycji i kultury, w 60-tą rocznicę działalności.
Ważnym momentem tego wieczoru było podpisanie aktu porozumienia, między Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, a Stowarzyszeniem „Szlachta Wielkopolska”. W imieniu tych organizacji, rolę sygnatariuszy przyjęli: dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa oraz Andrzej Nowakowski – Marszałek „Szlachty Wielkopolskiej”.
Dla gości i widzów grali, śpiewali i recytowali członkowie Kapeli „Kombinatorzy z Budzynia”.
Statuetki, medale, certyfikaty wręczał Prezydent dr. Marian Król, w towarzystiw Edmunda Dudzińskiego – odtwórcy postaci Ignacego Jana Paderewskiego w inscenizacjach z okazji rocznic Powstania Wielkopolskiego. Panów wspierała Pani Rektor Akedemii Muzyczej w Poznaniu prof. Halina Lorkowska. Ona też wręczyła Kurierowi lokalnemu Certyfikat „Najlepsze w Polsce”.
Gala 26 kwietnia transmitowana była na żywo na portalu „codziennypoznan.pl” i oglądało ją – według oficjalnych informacji – ponad połowa mieszkańców Wielkopolski
*
Rok 2018, to XX rocznica powołania do życia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jest to także 150 rocznica śmierci prekursora Pracy Organicznej w Wielkopolsce H. Cegielskiego. Szczególne uroczystości odbywać się będą w drugiej połowie roku. Zostanie wprowadzony sztandar organizacyjny Towarzystwa, a mszę uroczytą koncelebrować będzie ks. abp. Stanisław Gądecki.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralne i wartości pracy organicznej.
Ewa Noga-Mazurek

Brak komentarzy

Napisz komentarz