Hipolit Cegielski – jego medale i certyfikaty

Hipolit Cegielski – jego medale i certyfikaty
Kurier lokalny, co rusz to otrzymuje zaproszenia na różne ważne wydarzenia. W najbliższym czasie przedstawiciele gazety będą uczestniczyć w Gali przyznawania Certyfikatów i Medali nadawanych od dwudziestu lat przez poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Uroczystość odbywać się 26 kwietnia w Sali Lubrańskiego na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza, w Collegium Minus przy ulicy Wieni awskiego w Poznaniu.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznaje Certyfikat „Najlepsze w Polsce”, a także nadaje złote i srebrne Medale „Labor Omnia Vincit”, czyli „Praca Wszystko Zwycięża”.
Wyróżnienie „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland” zaczęto przyznawać w 2004 roku. Jest to konkurs jakości produktów i usług. Przed wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej konkurs ten nazywał się „Dobre, bo Polskie”. Godło „Najlepsze w Polsce” przyznawane jest przedsiębiorstwom, zakładom i firmom. Towarzystwo zezwala używać godła do celów handlowych. Używają je także organizacje społeczno-kulturalne, edukacyjne i sportowe oraz media lokalne. Muszą jednak spełnić warunki określone przez organizatorów.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, jako inicjator konkursu prowadzi rejestr firm, produktów i usług nagrodzonych tym godłem.
Towarzystwo medale przyznaje osobom krajowym i zagranicznym. W latach 2005-2015 zarząd Towarzystwa przyznał ich wielu zacnym osobom. Laureatami zostali regionaliści, działacze organizacji pozarządowych, ludzie różnych zawodów, naukowcy, ludzie edukacji, kultury, sztuki i Kościoła, a także polityki.
– Nagrodzonym może być ten, który wyróżnia się w życiu codziennym oraz w swoim środowisku zawodowym wzorowym postępowaniem i realizowaniem idei pracy organicznej – można przeczytać w statucie Towarzystwa. Medal i statuetki otrzymują osoby oraz instytucje, które mają w swej dotychczasowej działalności wieloletni dorobek solidnej pracy i korzystnego kształtowania dobrych wartości. Są to instytucje i przedsiębiorstwa znane od lat ze swej działalności gospodarczej, edukacyjnej, usługowej, kulturotwórczej i charytatywnej dla społeczeństwa – czytamy.
*

Brak komentarzy

Napisz komentarz