Sprawozdanie w nowej remizie

Sprawozdanie w nowej remizie
Druhowie z Głuchowa w niedzielę 18 lutego dokonali podsumowań minionego roku i zapoznali się z planami na bieżący. Miejscem spotkania była przestronna sala nowej Remizy OSP.
Przybyłych nieomalże w komplecie miejscowych druhów i zaproszonych gości powitał prezes OSP w Głuchowie Jan Ratajczak. Dalej już zgodnie z porządkiem spotkania rozpoczęło się realizowanie punktów. Zgodnie z propozycją przewodniczenie zostało powierzone Krzysztofowi Giemzie. Wyłoniono też protokolantkę i Komisję Rewizyjną.
Sprawozdanie z działalność w minionym jakże pracowitym roku złożył prezes OSP w Głuchowie Jan Ratajczaka. Swój wywód poparł statystykami osobowymi, sprzętowymi i z akcji ratowniczych.
Kolejne sprawozdanie finansowe było dziełem Marka Leśny. Wyakcentował w każdej pozycji, na co poszły środki i jaki był stan strażackiej kasy na koniec roku.
Wnikliwą analizę za przewodniczącego Komicji Rewizyjnej przedstawiła zastępca Natalia Mocek. Wynikało z niej, że Zarząd pracował bardzo dobrze i nie wniesiono żadnych uwag. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium za 2017 rok.
W ubiegłym roku odeszła do Pana Dorota Łączna. Za nią do komisji rewizyjnej został wybrany Krzysztof Golak. Głosowanie odbyło się jawne.
W wolnych głosach głos zabrał prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Tomasz Grzelczyk. W sposób merytoryczny omówił m.in. kwestie dotacji, przyznawania odznaczeń, szkolenia strażaków. Zaakcentował, że nowy sprzęt będzie spływał do miejscowych druhów. Na koniec złożył życzenia druhom i ich rodziną oraz wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczego. Pierwsze kroku w tym kierunku zostały zrobione.
Z kolei kpt. Szymon Klemenski z KP PSP w Kościanie przedstawił działania i akcje w liczbach w powiecie kościańskim. Było ich mnóstwo.
Dalej prezes Zarządu Gminnego Kazimierz Dębny mówił o ambitnych planach, problemach i zagrożeniach w tym epidemiach, które mogą się pojawić w gminie, a z którymi będą musieli zmierzyć się miejscowi ochotnicy.
Prezes Jan Ratajczak nie kryl zadowolenia, że na każdy wyjazd wozu bojowego na akcję jest nadkomplet druhów. Apelował jednak, aby pierwszeństwo w zastępie mieli druhowie z uprawnieniami medycznymi.
Po tak szerokim omówieniu wszystkich kwestii druhowie w głosowaniu jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi za 2017 rok.
Warto dodać, że plany OSP w Głuchowie są sprecyzowana na miarę możliwości. Będą czynione starania o dodatkowe środki w tym z 1% przekazane przez podatników, składek członkowskich oraz innych.
Na zakończenie zebrania druhowie i zaproszeni gości zasiedli do strażackiego posiłku.
Prezes OSP W Głuchowie zapytany przez red. „Kl”, na jakim etapie jest wejście do Krajowego Systemu Ratowniczego odpowiedział, że kilka dni temu była inspekcja z KP PSP W Kościanie i KW PSP W Poznaniu. Wypadła na piątkę. Jest to optymistyczny prognostyk. Dokumenty w sprawie wcielenia do KSR wkrótce zostaną przesłane do Warszawy. (k)

Brak komentarzy

Napisz komentarz