Seniorzy z czempińskiej gminy

Seniorzy z czempińskiej gminy
40 lat, to szmat czasu, a takim okresem działalności może się pochwalić Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głuchowie. Głuchowskie Koło wchodzi w skład czempińskiego Związku Emerytów. Przewodniczącą w Czempiniu – od 13 lat – jest Anna Borowczak-Białas. Z kolei głuchowski oddział od ponad 16 lat prowadzi Jan Wojciechowski. Wsparciem dla pana Jana jest zarząd w składzie: Krystyna Głuszak, Ewa Frankiewicz Halina Nowak, Krystyna Maciejewska i Wanda Paszka. Poprzedniczką Jana Wojciechowskiego – przez dwie kadencje – była Teresa Matyjaszczyk. Po nastaniu nowego szefa Koła jeszeze pracowała, jako skarbnik.
Uroczystośc 40-lecia Koła odbyła się w „Zajeździe u Jana” w Głuchowie. Czempiński zarząd wybrał to miejsce, albowiem część kosztów przyjęcia pokrywali sami uczestnicy, a Jan Ratajczak – właściciel Zajazdu także był częściowym sponsorem tej uroczystości.
Gospodarzem spotkania był przewodniczący Jan Wojciechowski i to on przywitał członków i gości. A na uroczystość dotarli burmistrz Czempinia Konrad Malick oraz czempiński Zarząd oddzialu Rejonowego.
Koło z Głuchowa ma 70 członków z następujących miejscowości: Jarogniewice, Bieczyny, Siernki, Srocko Wielkie i Głuchowo. Koło powstało 31 grudnia 1978 roku. W całej gminie Czempiń jest około 400 członków Związku Emerytów.
Głuchowo, jak część większej całości także promuje rozrywkę i odpoczynek. W minionym latach bawiono się wspólnych imprezach. Spotykają z się z okazji Nowego Roku, z okazji Dnia Inwalidy i Seniora. Bawią się na podkoziołku, na Andrzejkach i podczas letnich festynów. Wyjeżdżają na koncerty, wycieczki i wczasy. Przygotowują świąteczne paczki.
W 2007 roku organizacja otrzymała Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Związku. Taką samą otrzymał także przewodniczący Jan Wojciechowski oraz Teresa Matyjaszczyk.
Także tegoroczny jubileusz był okazją do podziękowań i odznaczeń. Złote Odznaki Honorową za Zasługi dla Związku przyznano przewodniczącemu Janowi Wojciechowskiemu, Krystynie Głuszak i Krystynie Maciejewskiej.
Dyplomami za długoletnią pracę na rzecz Koła w Głuchowie uhonorowano Teresę Matyjaszczyk, Krystynę Kokowską, Zofię Kubicką i Helenę Sroczyńską, Dyplom ze słowami podziękowania za wspieranie Koła otrzymał Jan Ratajczak.
Do Zajazdu u Jana przybyło pod sto osób. Najstarsze członkienie, które dotarły na uroczystość, to 83-letnia Zofia Kubicka z Głuchowa i 82-letnia Helena Sroczyńska z Bieczyn.
Pani Zofia – pochodząca z Katarzynina w gminie Kościan – do Głuchowa przywędrowała wraz z mężem Walentym – pochodzącym z Osieka w gminie Kościan – za pracą. Tutaj oboje otrzymali mieszkanie i tu urodziło się im ośmioro dzieci: Roman, Grzegorz, Anna, Janusz, Katarzyna, Krzysztof, Kazimierz i Piotr. Dwoje z nich już nie żyje, ale pozostała szóstka mieszka niedaleko. Pani Zofia mieszka z synem Kazimierzem i jego rodziną. Po 39 latach współnego życia została, w 1997 roku, wdową:
Druga z seniorek, pani Helena pochodzi z Jarogniewic w gmienie Czernpiń. Za mąż wyszła za Jana z Bieczyn. Urodziła troje dzieci: Mariolę, Jerzego i Małgosię. Mieszka w Bieczynach z synem Jerzym i jego bliskimi. Dwójka pozostałych dzieci osiedliła się w Czempiniu i Pecnie. Od 20 lat pani Helena jest wdową.
Burmistrz wręczył zebranym zasponsorowany przez Urząd folder o 40-leciu Koła, a Jan Ratajczak każdej z pań wręczył czekoladę, zaś ponów zaprosił na „kielonka”. (maz)

Brak komentarzy

Napisz komentarz