Budowa kolei żelaznej Grodzisk Wielkopolski – Luboń Część 11

Budowa kolei żelaznej Grodzisk Wielkopolski – Luboń
Część 11
Powoli zbliżamy się do całkowitego zakończenia budowy linii kolejowej Grodzisk Wlkp – Luboń jednak, aby dokonać odbioru i uruchomienia linii musiały zostać rozbudowane stacje końcowe w Grodzisku Wielkopolskim i Luboniu. Na stacjach krańcowych musiały zostać wykonane nowe rozjazdy. W Grodzisku pod nowe rozjazdy wykonano podsypki z tłucznia. Cztery proste rozjazdy oraz dwa podwójne i rozjazd krzyżowy. Łącznie zużyto 380 metrów sześciennych tłucznia.
W drugiej krańcowej stacji w Luboniu wykonano podsypki z tłucznia pod jeden rozjazd prosty. Zużyto 45 metrów sześciennych. Jeden rozjazd podwójny, to 70 metrów sześciennych i jeden rozjazd krzyżowy, to 60 metrów sześciennych.
Na odnowienie starej podsypki na dworcu w Grodzisku i Luboniu zużyto łącznie 70.000 metrów sześciennych podsypki z tłucznia. Jeden metr sześcienny kosztował 35 marek. Wszystkie stacje musiały być wyposażone w sygnały akustyczne, jak rogi sygnałowe, gwizdki, kapsle z ładownicami, pochodnie i inne. Łącznie kosztowało to 888 marek. Budka wartownika na przejściu linii Wrocław – Poznań 600 marek. Znaki odcinkowe, słupki kilkometrażowe, znaki profili linii, znaki granic okręgów itd. Łączny koszt tych urządzeń wyniósł 4440 marek. Utrzymanie urządzeń do czasu przekazania do ruchu, to koszy 1372 marek. Koszt przystosowania stacji Grodzisk Wielkopolski do podłączenia linii do Lubonia wyniósł 95000 marek. Na koszty według szczegółowego kosztorysu składało się:
1.Odwodnienie i kanały odwadniające 500 marek, 2.Budowa 1900 metrów kwadratowych peronu wysypowego pokrytego żwirem 2850 marek, 3.Rozebranie i ułożenie krawędzi peronowych z wylaniem betonowego fundamentu 570 marek, 4.Budowa tunelu peronowego 33 metry bieżące z daszkami schodów 40000 marek, 5.Budowa domu dwurodzinnego dla niższych urzędników kolejowych z budynkami gospodarczymi 9000 marek, 6.Dodatek budowlany do wzrastających zarobków 1000marek, 7.Budowa domu dla zawiadowcy z pomieszczeniem służbowym i zabudowaniami towarzyszącymi 10000 marek, 8.Dodatek budowlany do wzrastających zarobków budowlańców 1500 marek, 9.Rozbudowa lokomotywowni o 2 stanowiska 18000 marek, 10.Przesunięcie zasieku węglowego 36 metrów bieżących z rampą ładunkową i dźwigiem 600 marek, 11.Przesunięcie wagi wagonowej z wykopem 600 marek, 12.Przesunięcie wykopu przeciwpożarowego 1200 marek, 13.Budowa masywnej nastawni w północnej części stacji 2500 marek, 14.Przesunięcie i uzupełnienie ogrodzenia 600 marek, 15.Przesunięcie w północnej części stacji brukowej drogi ładunkowej 400 metrów kwadratowych 500 marek, 16.Wyposażenie trzeciego peronu w urządzenie oświetlające (latarnie) oraz znaki z nazwami stacji 500 marek, 17.Przebudowa dwóch żurawi wodnych z rurami 1200 marek i 18.Nieprzewidziane wydatki 2860 marek.
*Łącznie przebudowa stacji Grodzisk wielkopolski wyniosła 95000 marek.
Przebudowa drugiej stacji krańcowej Luboń wyniosła 20.000 marek, na co złożyły się koszty: 1.Odwodnienie i kanały 500 marek, 2.Budowa 120 metrów peronu wyspowego 1440 marek, 3.Budowa domu dwurodzinnego dla niższych urzędników kolejowych i ewentualnie dla robotników stacyjnych 9000 marek, 4.Dodatek do transportu materiałów budowlanych i podwyżek pensji 1000 marek, 5.Zmiany przy budce dróżnika w południowej części stacji 2000 marek, 6.Zburzenie i budowa masywnej nastawni w południowej części stacji 2500 marek, 7.Przesunięcie ogrodzenia we wschodniej części stacji 600 marek, 8.Na utworzonym trzecim peronie zamontowanie oświetlenia i tablic informacyjnych 500 marek i 9.Inne nieprzewidziane koszty – 500 marek.
*Razem przebudowa stacji Luboń krańcowej w budowie linii Grodzisk Wielkopolski – Luboń wyniosła 20.000 marek. Przebudowa dworca głównego w Poznaniu, aby dostosować do obsługi pociągów z linii Grodzisk – Poznań wyniosła 85.000 marek.
Zbigniew Tomaszewski

Brak komentarzy

Napisz komentarz