Budowa kolei żelaznej Grodzisk Wielkopolski – Luboń część 10

Budowa kolei żelaznej Grodzisk Wielkopolski – Luboń część 10
Na chwilę musimy wrócić do części 8, w której opisywałem wspomnienia mej babci z 1967 roku, która opowiadała mi o budowie wysadzonego mostu kolejowego nad drogą, ze stęszewskiego Rynku do Witobla, a był to rok 1919. Wysadzili go powstańcy wielkopolscy.
Odbudowę mostu sfinansował wydział czeladzi rzeźnickiej ze Stęszewa. W części 8 zamieściłem fotografię rzeźników stęszewskich wykonaną w roku 1919. Z informacji uzyskanych od starszych mieszkańców Stęszewa wynika, że jest to niemożliwe, aby fotografia pochodziła z 1919 roku, ponieważ widniejący na niej rzeźnik z ulicy Laskowej, miał w roku 1919 lat 10.
Postanowiłem szczegółowo jeszcze raz ten fakt sprawdzić. Moje archiwum, samych tylko dokumentów dotyczących kolei w Polsce – jest ponad 3000. Po kilku dniach poszukiwań natrafiłem na dokumenty dotyczące odbudowy mostu, a w nich czytamy:
– Z uwagi na brak pieniędzy na odbudowę nowego mostu kolejowego w Stęszewie zniszczono ładunkami wybuchowymi. Most należy, jak najszybciej przywrócić do ruchu, poprzez przykrycie otworu konstrukcją prowizoryczną, poprzez najczęściej stosowany sposób odbudowy zniszczonych mostów. Na podporach ocalałych lub prowizorycznych należy ustawić prowizoryczne konstrukcje nośne z belek drewnianych, stalowych, dwuteowych lub kratowych. Podpory wykonać ramowe lub koszykowe, z klatek, z podkładów lub na palach. Sposoby wykonania prowizorycznych podpór i przęseł były omówione bezpośrednio z wykonawcą prac.
Zasadnicze sposoby prowizorycznej odbudowy zniszczonych mostów.
Prowizoryczna odbudowa mostu ma za zadania przede wszystkim, jak najszybsze przywrócenie komunikacji przerwanej z powodu uszkodzenia obiektu mostowego. Sposób odbudowy prowizorycznej zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od rodzaju i stopnia zniszczenia mostu. Od warunków, w jakich odbywa się odbudowa prowizoryczna, a więc, czy w okresie wojennym lub w okresie pokoju, od terminu wykonania robót, rodzaju posiadanych materiałów do budowy prowizorycznej, sprzętu, liczby wykwalifikowanych robotników itp. Te zasadnicze czynniki decydują o zastosowaniu tego lub innego sposobu odbudowy prowizorycznej zniszczonego obiektu. W każdym przypadku odbudowy prowizorycznej obowiązują zasady statystyki, zachowanie bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz oszczędność materiałów i robocizny. Projekty, które są załączone dotyczą odbudowy prowizorycznej tylko małych i niewysokich mostów. Należy zwrócić uwagę, aby klatki z podkładów układać na gruncie, na narzucie z kamieni.
*Zatem według tych dokumentów i projektów most w roku 1919 nie został odbudowany z inicjatywy rzeźników stęszewskich, tylko został prowizorycznie. Jak mówi stare powiedzenie w Stęszewie „Prowizorki działają najdłużej”. Dlatego już wiemy, że porządny most został odbudowany przez wydział czeladzi rzeźnickiej dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku i z tego okresu pochodzi okolicznościowa fotografia, na której u dołu na tablicy jest napis „wydział czeladzi rzeźnickiej Stęszew”.
Za wszelkie uwagi bardzo dziękuję, a szczególnie za nadesłane listy z pamiątkami, fotografiami, starymi gazetami i książkami.
Ciąg dalszy nastąpi
Zbigniew Tomaszewski.

Brak komentarzy

Napisz komentarz