„90-lecie Słowaka”

„90-lecie Słowaka”

W ramach obchodów 90-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odbył się IV Koleżeński Zjazd Absolwentów i Nauczycieli.

Uroczystość poprzedzona została mszą odprawioną w kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w intencji uczniów, absolwentów i pracowników szkoły.

Po mszy uczestnicy przeszli korowodem ulicami miasta do Grodziskiej Hali Sportowej. Tam odbyła się dalsza część uroczystości.

Korowód prowadziła Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego pod dyrekcją Renaty Kubale.

Historię powstania szkoły przedstawiła dyrektor „Słowaka” Jadwiga Łacheta. Przypomniała, że przedwojenne gimnazjum – tak w przeszłości określano w naszym kraju szkoły średnie, zainaugurowało uroczyście swoją działalność 4 września1927 roku. Pierwszym dyrektorem został Włodzimierz Godziszewski. Wtedy też rozpoczęto poszukiwania pedagogów. Ta się działo w całym kraju. Ogłoszenia zamieszczno także w prasie.

Pracę w Grodzisku rozpoczęło siedmiu nauczycieli.

W pierwszym roku istnienia placówki naukę podjęło 134 uczniów. Pierwsi gimnazjaliści wyróżniali się jednolitym strojem z charakterystyczną czapką, granatową rogatywką z białym otokiem.

Utworzenie placó1)ki zbiegło się w czasie z patriotycznymi uroczystościami sprowadzenia do polski prochów poety – Juliusza Słowackiego. Oczywistym się stało, że wybór patrona Szkoły podpowiedziała sytuacja.

Warto wspomnieć, że tutejsze LO, od 1984 roku należy do Międzynarodowej Rodziny Szkół imienia J. Słowackiego.

Wiersz „Testament mój” z muzyką Krzysztofa Domogały jest oficjalną pieśnią Rodziny Szkół im. J. Słowackiego, a od 1993 roku także pieśnią grodziskiej Szkoły. Po kilku latach starań w roku 1985 Liceum otrzymało sztandar.

Można śmiało powiedzieć, że szkoła obchodząca w tym roku jubileusz jest uczelnią z tradycjami. Dzięki rozwijającej się wciąż bazie dydaktycznej i uczestnictwu w wielu przedsięwzięciach, projektach i wymianach międzynarodowych stała się szkołą również nowoczesną.

– Wyjątkowy dzień obchodów jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego skłania mnie do głębokiej refleksji i pochylenia się nad dokonaniami minionych pokoleń – mówiła dyrektor Łacheta. Blisko stuletnia tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki, była najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy dbali i dbają o wizerunek szkoły. Niezwykle odpowiedzialne zobowiązanie, by utrzymać szkołę na wysokim intelektualnie i moralnie poziomie, a także dbałość o tradycje i troska o „małą ojczyznę” jaką jest dla nas ziemia grodziska, są źródłem naszego wielkiego szacunku i wdzięczności dla twórców tej szkoły, a moich poprzedników.

W tym miejscu Jadwiga Łacheta wymieniła zacnych wieloletnich dyrektorów: Włodzimierza Godziszewskiego, Władysława Sławka, Stanisława Musiała, Władysława Klimczaka, Helenę Pasiciel, Irenę Bajońską-Piotrowską, Antoniego Kłaka, dziś wicestarosty grodziskiego, Aleksandry Hoffmann uczącej matematyki oraz Macieja Mendla, który dwadzieścia lat sprawował te funkcje i z którym miał, jako wicedyrektor okazje współtworzyć historie ostatnich lat Liceum.

Mam świadomość, że dyrektorzy zawsze mogli liczyć na pomoc i zaangażowanie osób zatrudnionych na stanowisku wicedyrektorów. Wielu z nas pamięta, jak świetne zespoły z dyrektorem Antonim Kłakiem tworzyli przez wiele lat Tadeusz Socha, Waldemar Kandulski, potem Elżbieta Urbaniak, a obecnie tę funkcję pełni Katarzyna Nowak-Pierszalska.

– Gdy obejmowałam odpowiedzialną funkcję dyrektora wiedziałam, że będę miała przyjemność pracować z osobami, które nie boją się wyzwań, i na których wsparcie będę mogła liczyć. Nie zawiodłam się – to kolejna część wypowiedzi pai dyrektor. Na sukces i autorytet szkoły składa się więc wieloletnia praca wyjątkowej, wysoko wykwalifikowanej oraz cieszącej się uznaniem i autorytetem Kadry Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi. Trzydziestu dwóch nauczycieli oraz pięciu pracowników, każdego dnia – nie tylko wypełnia swoje obowiązki – ale także wykazuje inicjatywy i współtworzy niezwykłą, przyjacielską atmosferę pracy. Składam serdeczne podziękowanie nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom. Tym ostatnim za pomoc, wsparcie i zaangażowanie, bez których nasze osiągnięcia i zmiany zachodzące w szkole byłyby niemożliwe.

Dopiero dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich wspomnianych przed chwilą osób możemy dzisiaj stwierdzić, że Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku było i jest Szkołą niezwykłą o bogatej tradycji ale nowoczesną szkołą o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i aspiracjach naukowych – dodała pani dyrektor LO J. Łacheta – zakończyła swą wypowiedź dyrektor Liceum.

W liczbach wygląda to tak, że na przestrzeni 90 lat szkoła wykształciła 5481 absolwentów. Są to ludzie świata nauki, prawnicy, lekarze, nauczyciele, artyści, inżynierowie, politycy, duchowni, przedsiębiorcy, a przede wszystkich ludzie szlachetni i wartościowi.

W bogatą historię Szkoły wpisuje się wiele sukcesów uczniów i ich opiekunów nie tylko w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ale także w zawodach sportowych, turniejach, przedstawieniach i koncertach.

W szkole od 1970 roku działa Klub Pro Sinfonika prowadzony od ponad dwudziestu lat przez dzisiejszą wicedyrektor Katarzynę Nowak-Pierwszalską. Trudno nie wspomnieć o występach chóru, najpierw Walerii Milczyńskiej, a obecnie noszącego nazwę „LOJS” – Ranaty Bosackiej. Warto przypomnieć o rezyserowanych od wielu lat przedstawieniach koła teatralnego „Arlekin”, który prowadzony jest przez Hannę Mańkowską.

Jest też wiele kontaktów międzynarodowych. Trwają wymiany międzynarodowy zapoczątkowane przez Violette Kachlicką-Garcon, a obecnie prowadzone przez Anetę Ochmańską, Grażynę Skrzypczak i Jarosławę Juję.

Jest też Koło „Eurosłowak” i Klub Ekologiczny pracujący pod opieką Grażyny Makles i Katarzyny Nowak-Pierszalskiej.

Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Danuty Szymkowiak, Marcina Lutomskiego i Jakuba Krawca.

W historię szkoły wpisują się też obozy narciarskie przez nich organizowane. Wiele osiągnięć LO zawdzięcza społecznikom i zapaleńcom, nauczycielom i uczniom, harcerzom, turystom, członkom PCK, działaczom Rad Samorządów Uczniowskich, szkolnym fotografom, dziennikarzom, kronikarzom szkolnym i klasowym, specjalistom od nagłośnienia i artystom, których talent plastyczny, czy muzyczny uświetniał przez lata uroczystości szkolne, umilał szare i świąteczne dni w „Słowaku”.

ZA ZASŁUGI DLA LICEUM NAGRODZENI ZOSTALI:

Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski, Henryk Szymański – burmistrz Grodziska Wlkp., Andrzej Król – „ojciec” Międzynarodowej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego, Dorota Jaśkowiak – przewodnicząca Rady Powiatu, Marek Kinecki – przewodniczący Rady Miejskiej, Waldemar Łyczykowski – dyrektor CK Rondo, Renata Kubale – dyrektor Orkiestry, Andrzej Cichos – prezes GPK, byli i obecni dyrektorzy LO: Irena Bajońska-Piotrowska, Antoni Kłak, Aleksandra Hoffmann, Maciej Mendel, Jadwiga Łacheta.

Wśród nagrodzonych byli także emerytowani pracownicy i nauczyciele: Marianna Bączkiewicz, Maria Chróst, Edward Fórmaniak, Grażyna Gulik, Violetta Kachlicka-Garcon, Waldemar Kandulski, Maria Lange, Marek Małecki – dyrektor Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, Maria Skrzypek, Bolesław Stasiłowicz, Kazimiera Staśkowiak, Ewa Tomczak, Elżbieta Urbaniak i Danuta Życzkowski.

Wyróżniono także przyjaciół szkoły: Jana Kozę – przew. Komitetu Organizacyjnego Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka”, Sławomira Górnego -członka Zarządu Powiatu, Ewę Smoczyńską – skarbnika Powiatu, Grażynę Sterczak –naczelnika Wydziału Oswiaty, Kultury i Promocji, Antoniego Hoffmanna – długoletniego przyjaciela współpracującego ze szkołą w ramach Pro Sinfoniki, Hermana Coormansa z Merksplas z Belgii, Christiana Hamela z Ringstadt z Danii, Annę Kozę – byłą przew. Rady Szkoły i prowadzącą facebookowy profil absolwentów szkoły, Dariusza Matuszewskiego – kustosza Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej.

Wśród nauczycieli wyróżnienie otrzymali: Małgorzata Józefowicz, Grażyna Makles, Hanna Mańkowska, Katarzyna Nowak-Pierszalska i Danuta Szymkowiak oraz sponsorzy.

Bukietem róż nagrodzono również absolwentkę z 1950 nauczycielkę Genowefę Baryłkowską z Grodziska Wlkp.

W godzinach popołudniowych z okazji jubileuszu absolwenci oraz nauczyciele posadzili drzewo „tulipanowiec”, upamiętniające tę uroczystość.

W godzinach wieczornych w Motelu XXI Wieku w Grodzisku odbył się bal 90-lecia.

Mirosława Kałek

Brak komentarzy

Napisz komentarz