Tunele, kładki i przejścia podziemne

Tunele, kładki i przejścia podziemne

PKP przysłało ostatnio na adres Kuriera lokalnego następującą informację:

– We wrześniu ruszył ostatni etap modernizacji linii kolejowej Poznań – Wrocław. Rozpoczęły się prace, między Czempiniem, a Rawiczem. Na przystanku Przysieka Stara budowany jest nowy peron. W ramach modernizacji trasy, w Kościanie na ulicy Młyńskiej i Gostyńskiej wybudowane zostaną dwa wiadukty kolejowe, a na ulicy Wyzwolenia przejście podziemne. Wyremontowane zostaną również stacje Kościan i Stare Bojanowo, na których znajdą się nowe wiaty i ławki. Zamontowany będzie nowoczesny system informacji pasażerskiej. W podkościańskim Starym Bojanowie będzie przejście podziemne na perony.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują na odcinku Stare Bojanowo – Kościan, cztery przejazdy kolejowo-drogowe. Będą wyposażone w urządzenia sygnalizacji dla kierowców i maszynistów.

Odnowione zostaną także dwa mosty kolejowe nad Kanałem Kościańskim

W listopadzie rozpoczną się prace na odcinkach Bojanowo – Leszno oraz Rawicz.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 2020 rok. W efekcie modernizacji podróż na 70-kilometrowym odcinku Czempiń – granica województwa dolnośląskiego będzie o około 20 minut krótsza, a podróż między Poznaniem, a Wrocławiem skróci do około 90 minut.

Nowe tory umożliwią przejazd pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością do 120 km/h.

Modernizacja 24 przejazdów kolejowo-drogowych, budowa 4 wiaduktów kolejowych i 3 wiaduktów drogowych, wykonanie 4 przejść podziemnych oraz montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem zwiększą poziom bezpieczeństwa. Modernizacja realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV. Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków instrumentu „Łącząc Europę.

Całkowity koszt projektu to około 1,29 mld zł netto, z czego około 0,99 mld zł netto pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

* *

Zatrzymamy się przy temacie odnowienia dwóch mostów kolejowych nad Kanałem Kościańskim. A tak przy okazji, co to jest Kanał Kościański? Chyba chodzi o rzekę Obrę biegnącą za górą Ferfeta oraz o Kanał Obry płynący nieco dalej, na wysokości Łazienek.

Chcemy w tym tekście podpowiedzieć władzom miasta, że warto byłoby w budżecie na następny rok zabezpieczyć pieniądze na remont dwóch mostków biegnących pod tymi torami, a do tego podpowiadamy, że należałoby wybudować nową kładkę pod krajową „5”, od Zajazdu u Dudziarza w Parku, do Kiełczewa. Ludzie chodzą pod trasą wzdłuż brzegów rzeki, a gdy jest wysoki poziom, to wykonują karkołomne ruchy, a by nie wpaść do wody.(maz)

Brak komentarzy

Napisz komentarz