środa, 24 Kwiecień 2019

Grodzisk wlkp.

W piątek 1 marca odbyły się uroczystości związane z 20-leciem powiatu grodziskiego. Przypomniano historię tego terenu.
Grodzisk Wielkopolski należy do tych miejscowości, których rodowód wywodzi się z XIII wieku. Miejscowość otrzymała prawa miejskie, przypuszczalnie od króla Przemysława II, chociaż oficjalnie przyjmuje się, że miasto powstało w roku 1303.
W okresie rządów księcia głogowskiego Henryka III (1251-1309) miasto uzyskało status „dystryktu”, który miał zastąpić dotychczasowe kasztelanie. Opanowanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka w 1314 roku wstrzymało reformy administracyjne, a „dystrykt” w Grodzisku został zlikwidowany.
W połowie XIV wieku wyodrębniły się nowe jednostki administracyjne nazywane powiatami. W ten sposób powołano powiat kościański, w granicach, którego znajdował się Grodzisk, aż do czasów rozbiorów i Księstwa Warszawskiego – początek XIX wieku. Przez cały ten okres powiat kościański należał do największych w Wielkopolsce. W 1580 roku liczył 118 parafii, 574 wsie, 24 miasta i miasteczka, między innymi: Kościan, Babimost, Gostyń, Grodzisk, Kargowa, Krobia, Opalenica, Wielichowo, Wolsztyn i Zbąszyń.
Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku Wielkopolska powróciła do królestwa pruskiego, jako Wielkie Księstwo Poznańskie, nazywane w administracji zaborczej Prowincją Poznańską. Księstwo zostało podzielone na dwie rejencje: bydgoską i poznańską. Rejencja poznańska podzielona została na 17 landratur (powiatów). Grodzisk znalazł się w powiecie bukowskim, obok takich miast jak: Buk, Lwówek, Nowy Tomyśl i Opalenica.
W lutym 1887 roku zwiększono liczbę powiatów. Ze zlikwidowanego powiatu bukowskiego utworzono dwa powiaty: nowotomyski i grodziski. Do grodziskiego należały jeszcze: Buk i Opalenica.
Po odzyskaniu niepodległości Grodzisk zachował status miasta powiatowego. Pierwszym starosta grodziskim został na początku 1919 roku Stanisław Skoczyński.
W drugiej połowie lat 20-tych zaczęto mówić o nowym podziale administracyjnym kraju. Zamiar zlikwidowania powiatu grodziskiego zmobilizował mieszkańców do utworzenia Komitetu Obywatelskiego w obranie status qvo powiatów. Temat zatrzymał się do roku 1931. Ostatecznie rok później połączono powiaty grodziski i nowotomyski w jedno, czyniąc Nowy

Tomyśl stolicą powiatu. Powiat składał się z 6 miast, 9 gmin wiejskich i 117 gromad.
W pierwszych latach okupacji hitlerowskiej zachowano przedwojenny podział na powiaty, ale już w 1941 namiestnik A. Greiser przeniósł stolicę powiatu z Nowego Tomyśla do Grodziska, zmieniając nazwę powiatu na Landratsamt Gratz. Starostą (landratem) został dr Paul Iden, dotychczasowy starosta powiatowy w Międzyrzeczu.
Po wyzwoleniu Grodziska powołano tymczasowe władze miejskie i jednocześnie rozpoczęto tworzenie władz powiatowych. Z inicjatywą powołania powiatu wyszedł Michał Wasik, który jako przedstawiciel Tymczasowego Komitetu Powiatowego. Na zebraniu w dniu 5 lutego 1945 roku doszło do wyboru Maksymiliana Hollanda na starostę grodziskiego.
Podobne zabiegi czynił Nowy Tomyśl. 4 lutego 1945 roku ukazała się odezwa tymczasowego starosty nowotomyskiego Stanisława Sarbaka, który informował, że zarządzeniem wojskowych władz sowieckich obejmuje starostwo powiatowe w Nowym Tomyślu w granicach sprzed 1939 roku. Tak się stał, że Grodzisk poszedł pod Nowy Tomyśl. Były próby oderwania się w latach 1954, 1956 i w roku 1971, ale bezskuteczne.
1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty. Grodzisk znalazł się w województwie poznańskim.
Rok 1989 roku otwarzył drogę do kolejnych zmian. W 1990 roku w Grodzisku rozpoczął funkcjonowanie Urząd Rejonowy, w którego granicach znalazły się gminy: Grodzisk, Granowo, Kamienic, Rakoniewice i Wielichowo. Pierwszym kierownikiem Urzędu został Przemysław Smulski, a od 1996 roku Romuald Radny. Zlokalizowanie w Grodzisku siedziby rejonu miało ogromne znaczenie dla powołania przyszłego powiatu grodziskiego.
Grodzisk, aby mógł starać się o zostanie ponownie powiatem musiał spełniać kilka warunków, a których póki co nie spełniał. Powinien mieć urząd skarbowy, sąd rejonowy, państwową zawodową straż pożarną, sąd. Ten ostatni był, ale właśnie wtedy myślano, aby go przenieść do Nowego Tomyśla.
Urząd Rejonowy musiał zatem sprawnie działać i walczyć o przekształcenie się w starostwo. Nie było jednak, ani straży zawodowej, ani urzędu skarbowego. Mieszkańcy grodziska rozliczali się w Nowym Tomyślu, a straż działała w oparciu o ochotników. Miasto nie spełniało też warunków, jeśli chodziło o ilość mieszkańców.
Nie było łatwo. To na kierowniku Urzędu Rejonowego i na burmistrzu Grodziska Wlkp. spoczywał obowiązek stworzenia odpowiednich warunków, by centralne władze łaskawie spojrzały na ambicje grodziszczan.
Władze Grodziska zaczęły odwiedzać burmistrzów i wójtów ościennych gmin, by te zechciały włączyć się w przyszły powiat. Z Granowem nie było za dużo kłopotów. Problemy zaczęły się z Kamieńcem, Wielichowem i Rakoniewicami. Dwie pierwsze gminy wcześniej były przy Kościanie i ciążyły w tę stronę. Rakoniewice zawsze były związane z Wolsztynem i tam chciały zostać.
Aktywność Przemysława Smulskiego i Włodzimierza Kandulskiego sprawiła, że wszystkie te trzy gminy ostatecznie zdecydowały się być przy Grodzisku. Kościan stracił nie tylko te dwie gminy, ale jeszcze trzecią – Przemęt, który dano na osłodę Wolsztynowi. W tamtyczh latach burmistrzem Kościana był Jerzy Bartkowiak i kiedy władze Grodziska wspierały w różnych działaniach zainteresowane gminy, Kościan nie kiwnął palcem uznając, że duży powiat należy mu się, jak psu zupa i się przeliczył.
Przyszły powiat był dla Grodziska dużym wysiłkiem i duże były potrzebne pieniądze. Na szczęście miasto i gminy miały mocne firmy, które wspierały dążenia. Prezes Wojciech Szmigiel z Ruchocic, prezes z Komibinatu w Łubnicy Roman Marach, Inter Groclin Auto i Zbigniew Drzymał, Firma Ochroniarska „Hunters” Antoniego Żyłkowskiego itd. Wszyscy oni utworzyli Klub Biznesu, który łączył firmy i wspierał lokalną władzę. Każdego roku biznes organizował noworoczne bankiety dla firm, władzy, dyrektorów szkół i szpitali, komendatów policji i straży, dla lokalnej parasy, a nade wszystko zapraszał ważnych ludzi ze świata polityki, którzy przy spokojnych rozmowach przyjmowali argumenty Grodziska, by zostać miastem powiatowym.
Był tu, między innymi minister Janusz Lewandowski – polski ekonomista i polityk, minister przekształceń własnościowych, a potem poseł do Parlamentu Europejskiego. Pełnił tam funkcję komisarza Unii ds. budżetu i programowania finansowego. Do pałacu w Karczewie w gminie Kamieniec, na przyjęciu Klubu Biznesu przyjechała późniejsza premier Hanna Suchocka. Za wspieranie powiatowych dążeń Grodziska została Honorowym Obywatelem tego miasta. Do Grodziska docierali wojewodowie wielkopolscy i posłowie, w tym bardzo pomocny Stanisław Stec.
Robiono dużo i to na szerokim polu, by tylko powiat powstał. Grodziszczanie zawiązali Społeczny Komitet na Rzecz Powiatu Grodziskiego. Nagłaśniali temat w mediach, drukowali plakaty, zwoływali wiece i jeździli do Warszawy, by wspierać dążenia władzy do utworzenia powiatu. Aktywnymi w Komitecie osobami byli: Zdzisław Jankowski i Antoni Spieczyński, a wspierała ich grupa w skladzie: weterynarz Tadeusz Rus, Marian Nowicki – zastępca kierownika Urzędu Rejonowego, późniejszy wiceburmistrz, dr. Kazimierz Borowski, Stanisław Zysk i Józef Skubel.
* * *
W każdym działaniu jest okres siewu i okres zbiorów. Dziś spokojnie można powiedzieć, że gdyby ówczesne władze zaniechały i nie zbudowały nowej zawodowej straży, nie utworzyły urzędu skarbowego, nie „uśmiechały się” do ważnych ludzi, powiatu by nie było i nie byłoby teraz czego świętować.
A w piatek radowano się i to z dużą pompą. Na godzinę 16-tą do grodziskiej sali widowiskowo-sportowej zaproszono kilkuset gości. Dojechali parlamentarzyści, burmistrzowie i wójtowie powiatu grodziskiego. Był Piotr Halasz – Kamieniec, Zbigniew Kaczmarek – Granowo, Honorata Kozłowska – Wielichowo i Gerard Tomiak – Rakoniewice. Do nch dołączyli goście z powiatu nowotomyskiego i wolsztyńskiego. Nie było władz Kościana, choć to także sąsiad zza miedzy. Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński pytany o ten fakt odpowiedział, że zaproszenie było, ale Kościan nigdy na zaproszenia nie odpowiada. Dotarli przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie grodziskiego powiatu. Kurier lokalny także miał przyjemnośc być gościem uroczystości. Nie brakowało delegacji z zaprzyjaźnionych gmin partnerskich z Niemiec, Rosji i Ukrainy.
Całość prowadził pracownik Starostwa Tomasz Dolata. To on przywitał gości, władze powiatu, sąsiednich miast i gmin.
Po nim głos zabrał Starosta Mariusz Zgaiński, podziękował za udział w obchodach i zaprezentował film promujący grodziski teren.
Następnie prowadzący zaprosił przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Sebastiana Skrzypczaka i Starostę Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego o wręczenie Medali „Zasłużony dla Powiatu Grodziskiego”. Otrzymali je: Wojciech Jankowiak, Antoni Kłak i Mirosława Szpot.
*Wojciech Jankowiak piastował różne funkcje samorządowe w Wielkopolsce, obecnie jest wicemarszałkiem w nowym zarządzie województwa. W swojej działalności szczególnie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Gminy Rakoniewice. Wspomagał samorząd rakoniewicki na rzecz jego rozwoju, nie zapominając o sąsiednich gminach.
*Antoni Kłak był nauczycielem matematyki w szkołach podstawowych: w Zbęchach gm. Krzywiń, Bolewicach, Granowie, kierownikiem szkoły w Granówku. Od września 1978 r. objął stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. Funkcję tę pełnił z przerwami do 31 sierpnia 2001 r. Od 1998 r. do 2018 r. sprawował mandant radnego Powiatu Grodziskiego, był też wiceprzewodniczącym Rady, a w poprzedniej kadencji został wicestarostą. Medał otrzymał za działalność zarówno zawodową, jak i społeczną.
*Mirosława Szpot, to długoletni pracownik spółdzielczości, a od maja 1998 r. pełni funkcję Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Grodzisku Wlkp. Doświadczenie i zaangażowanie pozwoliło miejscowej Gminnej Spółdzielni przejść bezpiecznie przez zmiany gospodarcze w Polsce, by z dobrym skutkiem funkcjonować w nowych realiach gospodarczych. Cieszy się szacunkiem. Na uwagę zasługuje współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Szkół Technicznych, a także z Kołami Gospodyń Wiejskich. Pani Mirosława była radną Powiatu podczas kilku kadencji. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, wiceprzewodniczącej Rady i przewodniczącej Komisji Budżetowej. Swoją postawą stała na straży zasad demokracji i praworządności.
Powiat Grodziski ustanowił także Nagrodę Gospodarczą Starosty Grodziskiego nazwaną „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Grodziskiego”. Nagroda ta przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców z terenu powiatu za inspirowanie rozwoju przedsiębiorczości.
Tytuł lidera otrzymały cztery firmy:
*grodziski DĄBEX – polski producent parkietów i podłóg drewnianych na Europę. Działa od ponad 55 lat. Łączy rodzinną tradycję i nowatorskie rozwiązania technologiczne, uwzględniając przy tym najnowsze trendy w zakresie aranżacji wnętrz. Nagrodę odebrli właściciele Hanna i Marek Nowakowie. Statuetkę, dyplom i kwiaty wręczyl Starosta Grodziski i Eugeniusz Florek – Członek Zarządu Stowarzyszenia Klubu Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego.
*Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wielichowie, która działa na rynku od 1946 roku. Przez minione lata przeobraziła się w prężnie działający podmiot gospodarczy. Firma zajmuje się handlem, ale jest także liderem w przetwórstwie żywności. We własnej masarni wytwarzane są produkty wędliniarskie. Posiada zakłady piekarnicze i cukiernicze, gdzie produkcja przebiega z wykorzystaniem wysokiej jakości surowców i tajników domowych wypieków. Nagrodę odebrał Władysław Krzyczyński, a statuetkę, dyplom i kwiaty wręczali: Starosta i Tadeusz Pankowski Prezes Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w Grodzisku Wlkp.
*Usługowy Zakład Mechaniki i Blacharstwa Pojazdowego Edmunda Bosego. Firma prowadzi działalność w zakresie mechaniki pojazdowej, blacharstwa i lakiernictwa oraz w zakresie badań i analizy technicznej pojazdów. Przedsiębiorstwo rozbudowuje się systematycznie, inwestuje w szkolenia młodych pracowników.
*Gospodarstwo Rolne Mieczysława Matysiaka, które przez ostatnie lata uległo znacznemu powiększeniu oraz zmodernizowaniu. Obecnie powierzchnia gospodarstwa wynosi 184 ha. Jest to także gospodarstwo pokazowe, w którym przeważa hodowla bydła mlecznego. Właściciel jest aktywnym członkiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Nagrodę odbrali Renata i Mieczysław Matysiakowie, a razem ze Starostą staruetkę wręczał Jerzy Kostrzewa – Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
***
Kolejnym punktem było wręczenie medali okolicznościowych gościom. Otrzymły je delegacje powiatów partnerskich z Lahn-Dill w Niemczech, z miasta Brovary na Ukrainie, z rejonu Szczołkowskiego, obwodu moskiewskiego w Rosji/ Madale otrzymali też burmistrzowie, wójtowie i dotychczasowi starostowie Władysław Chwalisz (lata 1999-2006) i Stanisław Hadka (lata 2006-2010). Ponadto nagrodzono wicestarostów: Grażynę Willmann (lata 2006-2010), Jerzego Sieradzana (lata 1998-1999), Artura Kalinowskiego (lata 1999-2002), Antoniego Kłaka (lata 2010-2018) i Sławomira Górnego – członka Zarządu Powiatu Grodziskiego w latach 2010-2018.
Imienne medale otrzymali wszyscy powiatowi radni pełniący tę funcję we wszystkich kadencjach. Starosta uznał także, że należy wyróżnić pracowników Starostwa. Na koniec wyróżniono dawnych i obecnych kierowników podległych jednostek powiatowych: dyrektorów szkół, szpitala, weterynarii, policji, straży, Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Centrum Pomocy Rodzinie, Grodziskiej Hali Sportowej, Inspektora Sanitarnego i Inspektora Nadzoru Budowlanego, dyrektora Zarządu Dróg itp.
Ostatnim akcentem uroczystości był koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. W pierwszej części wystąpiły studentki Wydziału Wokalno-Aktorskiego w specjalności musicalowej w towarzystwie zespołu. Drugą część uświetnią utwory w wykonaniu jazzowym. Młodych artystów prezentowała rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu prof. Halina Lorkowska.
Potem był toast wzniesiony szampanem i tort. W tym momecie Starosta i Przewodniczący Rady zaprosili gości do stołów, na przygotowany przez uczniów poczęstunek. Były to klasy od I do IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Technicznych w Grodzisku. Opiekę nad przygotowaniem dobrych i fektownych dań sprawowały nauczycielki przedmiotów gastronomicznych Małgorzata Piaskowska, Karolina Kmieć-Piątkowska, Marzena Ankiewicz, Maria Łukowska, Małgorzata Sroka i Małgorzata Jankowska-Jóźwiak.
Z okazji obchodów 20-lecia powiatu grodziskiego została wydana publikacja „Powiat Grodziski Wczoraj i Dziś”. Otrzymali ją przybyli na uroczystość goście. Publikacja przypomina najważniejsze wydarzenia, daty, ludzi, który zapisali się w historii powiatu, w tym także władze na przestrzeni ostatnich 5 lat. Książka ma archiwalne zdjęcia z dawych lat i z obecnego okresu funkcjonowania samorządu powiatowego. Autorem publikacji jest Dariusz Matuszewski – znawca i miłośnik lokalnej historii, regionalista, autor szeregu publikacji na temat historii, ludzi, organizacji i instytucji.
Ewa Noga-Mazurek
Foto
Autor jubileuszowej książki Dariusz Matuszewski

SŁONECZNA AKADEMIA BEZ BARIER.
W Centrum Kultury „Rondo” w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się podsumowanie projektu „Słoneczna Akademia bez barier”. Realizatorami było: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II w Grodzisku, a pomagały: Grodziskie Stowarzyszenie Amazonki i Ośrodek Pomocy Społecznej. Patronat objął burmistrz.
W uroczystości udział wzięło około stu osiemdziesięciu osób z czterech powiatów. Przybyłych powitał dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp. Wiesław Kasprzak. Następnie w ramach obchodów Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień odbyło się wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu plastycznego. Wręczało je jury w składzie: przewodnicząca, jednocześnie prezes Związku Artystów Plastyków Magdalena Sciezynska, dyrekto

r Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesław Kasprzak i jego zastępca Ewa Chróst.
Grand Prix przyznano drużynie z Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” z Buku. Miejsce pierwsze przypado drużynie z grodziskiego Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej, drugie zespołowi Dziennego Domu Seniora w Pniewach, a trzecie drużynie z Domu Dziennego Pobytu w Opalenicy.
Odbył się również pokaz Warsztatów Tanecznych, w którym udział wzięło sześć grup z Warsztatów Terapii Zajęciowej z następujących ośrodków: Grodzisk, Buk, Opalenica, Grodzisk, ponadto z Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku i grodziskich Amazonek.
W ramach programu odbyły się Warsztaty Mozaiki Szklanej.
Niespodzianką dla uczestników spotkania była premiera amatorskiego filmu, który uwiecznił ważne chwile oraz pokazał, jak ważna jest integracja i kontakt osób starszych i niepełnosprawnych.
Następnie odbyła się Przegląd Kół Teatralnych, który prowadził Zespół „Prometeusz” działający przy Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej.
W przeglądzie udział wzięli oprócz wcześniej wymienionych byli także przedstawiciele Dziennego Domu Seniora z Pniew, Klubu Młodych Duchem ze Swarzędza i Dziennego Domu Seniora – Wigor ze Zbąszynia.
W przerwie uczestników zaproszono na kawę i słodki poczęstunek oraz zwiedzanie wystawy mozaika szklana.(MK)

Babcia to dobry duszek,
Dziadek nigdy nie krzyczy. Czasu ma dla mnie wiele. Wysłucha mnie zawsze cierpliwie. Jest moim przyjacielem. Chodzimy na długie spacery. Dziadek bajki mi czyta, a kiedy czegoś nie wiem, o wszystko Dziadka pytam.
Babcia to dobry duszek. Ba

bcia to dobra wróżka. Babcia często jest przy mnie, kiedy się kładę do łóżka.
Do Chaty Biesiadnej w Kamieńcu dwie grupy przedszkolaków, 3-latków z Przedszkola Gminnego w Kamieńcu zaprosiły babcie i dziadków na program artystyczny.
Przybyłą publiczność, dyrektor Przedszkola Gminnego Annę Poznaniak i jej zastępcę Grażynę Boruczkowską powitała i na przedstawienie zaprosiła nauczycielka Monika Stachowiak.
Przedszkolacy swój występ rozpoczęli piosenkami „Kłótnia z dziadkiem” „Babciu, droga babciu”. Ponadto zaprezentowali się w układach tanecznych.
Maluchy recytowały wiersze, a po angielsku zaśpiewały piosenkę o bałwanku.
Wstęp zakończyli chóralnym „Sto lat”.
Dzieci przygotowały własnoręcznie wykonane upominki. Grupa A wręczyła kwiatki, a grupa B torbę na zakupy – dla babci, a dla dziadka słoiczek miodu.
Przedszkolaków przygotowały nauczycielki Monika Stachowiak i Małgorzata Przywecka oraz nauczycielka języka angielskiego Klaudia Marciniak.
Publiczność nagradzała występy małych aktorów brawami.
Dla publiczności przygotowano konkursy, w których uczestniczyły dziadkowie z wnukami.
Spotkanie zakończyło się wspólnym słodkim poczęstunkiem przy kawie.(MK)

Ponad pięćdziesiąt osób bawiło się w sobotę na zabawie karnawałowej w sali wiejskiej w Kurowie w grodziskiskiej gminie.
Imprezę dla mieszkańców zorganizowała Rada Sołecka wraz z panią sołtys Kurowa Daria Dalaszyńska-Kruczkowska i z Zarządem Koła Gospodyń z jego przewodniczącą Ewą Dudek.
Warunkiem uczestnictwa w imprezie było karnawałowe lub bajkowe przebranie.
Jak widać na fotografiach pomysłu mieszkańcom Kurowa nie brakowało. Pojawiły się anioły i diabełki,. Byli policjanci i żołnierze. Dotarła dama, księżniczka, pielęgniarka, kelnerka, króliczek, sobowtór Andrzeja Rosiewicza i księdza proboszcza.
Przybyłych powitały i milej zabawy życzyły obie funkcyjne panie.
Po wspólnym poczęstunku uczestnicy r

uszyli w taneczne pląsy przy muzyce, która serwował D.J.
Zabawa Karnawałowa mieszkańców Kurowa zgodnie z zapowiedzią trwała długo w noc.(MK)

BABSKI WIECZÓR KABARETOWY
Czerwony Kapturek, Zorro, Muszkieter, smerfetka, księżniczki, wróżki, kot Bonifacy, tygrysek, prosiaczek, wilk, króliczek z Pleyboy, kelnerka – to tylko niektóre z postaci, jakie królowały podczas tegorocznej imprezy z cyklu spotkań pt. Babski Wieczór Kabaretowy. Warunkiem uczestnictwa w zabawie było karnawałowe przebranie. W tym roku chodziło o ulubione postaci z bajek.
Organizatorem Wieczoru był Zarząd miejscowego Koła Gospodyń w Słocinie, gmina Grodzisk Wielkopolski.
Impreza odbyła się w piątek, w miejscowej sali wiejskiej. Bawiło się prawie pięćdziesiąt pań ze Słocina i Grodziska Wielkopolskiego.
Przybyłych powitała przewodnicząca Koła Zofia Bartkowiak. Do wspólnej zabawy Zarząd zaprosił również członkinie z okolicznych Kół w gminie Grodzisk, czyli ze Zdroju, Kąkolewa, Rojewa i Albertowska.
Organizatorzy przygotowali dla uczestniczek konkursy oraz kupony-niespodzianki.
Po wspólnym posiłku panie ruszyły w taneczne pląsy i bawiły się do późnych godzin nocnych.
O oprawę muzyczną zadbał miejscowy Zespół Muzyczny „Taryfa Nocna”.(MK)

W Gminnym Centrum Pomocy Środowiskowej Promessa przy ul. Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim odbył się w poniedziałek Dzień Babci i Dziadka.
Seniorów i przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przy Osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku Wlkp. powitała pani kierownik Centrum – Beata Głowacka.
W programie artystycznym zatytułowanym „Miłość prawdziwa” wystąpiła grupa 5-cio i 6-latków o nazwie „Sarenki” z wymienionego wyżej Przedszkola. Przygotowała dzieci nauczycielka Alicja Bosa. Pomocą służyła jej Karolina Kasperska.
Dzieci tańczyły, śpiewały piosenki i recytowały wiersze dla babci i dziadka. Brzmiało to tak:
– Niech babcia, niech dziadek, w każdej wsi i mieście, w spokoju i w zdrowiu żyją nam lat 200. Każdy z nich niech będzie zawsze uśmiechnięty. Niech wam wszystkim wzrosną emerytury i renty! Aby zawsze po wszystkie czasy nie brakowało wam nigdy kasy. Chociaż pieniądze w życiu nie są najważniejsze, to życie z nimi jest łatwiejsze, a zwłaszcza wtedy się przydają, gdy dziadki na wnuki je wydają!
Na koniec swego występu przedszkolaki zaśpiewały dla seniorów Sto lat i wręczyły słodkie upominki.
Seniorzy w podziękowaniu za występ także przedszkolakom podarowali jakieś drobiazgi. Występ małych aktorów nagrodzony został brawami.
Na koniec przed budynkiem odbył się pokaz ekologiczny – prawidłowego rozpalania w piecu CO – tradycyjna metoda od dołu i ekologiczna metoda od góry. (MK)

XIII edycja Grand Prix rozstrzygnięta

V Turniej w kopa sportowego dla Eugeniusz Budzynia
W sali Domu Kultury Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie 17 lutego rozegrany został V turniej kopa sportowego kończący obecną edycję Grand Prix powiatu kościańskiego W rywalizacji udział wzięło 132 zawodników w tym 5 pań.
Patronat honorowy nad turniejem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska.
Rozegrano pięć rund po 32 rozdania zgodnie z regulaminem Wielkopolskiej Ligi Kopa Sportowego.
Turniej wygrał Eugeniusz Budzyń z Kościana, który uzyskał 19 punków dużych oraz 117 punktów małych, za co odebrał puchar Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Drugie miejsce zajął Andrzej Robakowski z Rawicza zdobywając puchar ufundowany przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywinia. Trzecie miejsce wywalczył Tadeusz Fabiś z Donatowa.
Kolejne miejsca w czołowej dziesiątce zajęli: Mirosław Dalecki z Poznania, Bronisław Stachowiak z Nowego Belęcina, Ryszard Borowczyk ze Śremu, Henryk Dziubała z Kunowa Dawid Boroń z Kościana, Franciszek Klak ze Śremu i Stanisław Sikora ze Starego Lubosza. Klasyfikację kobiet wygrała Cecylia Stanisławiak ze Starego Lubosza.
Nagrody otrzymało łącznie 30 najlepszych zawodników.
Do końca trwała zacięta rywalizacja o zwycięstwo w Grand Prix Powiatu Kościańskiego w sezonie 2018/2019 a o kolejności w końcowej klasyfikacji decydowały ostatnie rozdania kart.
Ostatecznie w klasyfikacji generalnej XIII edycji Grand Prix Powiatu Kościańskiego w kopa sportowego zwyciężył Oskar Walenciak z Piotrkowic gromadząc 76,5 pkt. dużych i 304 małe. Tryumfator odbierze puchar ufundowany przez Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego oraz główną nagrodę. Drugie miejsce w GP zajął Jerzy Cieślak 75/307 pkt., a trzecie Mieczysław Homski 73,5/277 obaj z Kościana. Kolejne lokaty zajęli: Aleksander Balcerzak Bojanowo, Karol Lemański Stare Bojanowo, Jan Drąg Kościan, Kazimierz Trąbka Kościan, Stanisław Raczkowski Kościan, Zenon Nowaczyk Śrem, Piotr Kaźmierczak Jarogniewice.
Rywalizację kobiet GP wygrała Danuta Buchwald z Wilkowa Polskiego zdobywając puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego Iwony Bereszyńskiej, która w klasyfikacji generalnej zajęła sześćdziesiąte ósme miejsce. Posumowanie GP oraz wręczenie pucharów i nagród nastąpi podczas Mistrzostw Gminy Kościan, które rozegrane 10 marca br. (k)

– Babciu dziadku, coś wam dam, jedno serce tylko mam, a w tym sercu róży kwiat, babciu, dziadku żyj sto lat – takim wierszykiem maluchy z Przedszkola w Parzęczewie, należącego do Gminnego Przedszkola w Kamieńcu, przywitały we wtorek swoje babcie i dziadków z okazji ich święta.
Maluszki z grupy 3-4 latków zaprosili na spektakl zatytułowany „Zima, bałwanek

i zwierzęta leśne”.
Nauczycielka i wychowawczyni dzieci pochodząca z Konojadu Anna Wilk (Nowak) niecodziennych gości powitała wraz z maluchami takimi słowami:
– Serdecznie witamy, pięknie się kłaniamy i na nasze przedstawienie zapraszamy.
A gośćmi byli seniorzy rodó oraz dyrektor Przedszkola Gminnego Anna Poznaniak (mieszkanka Konojadu) i jej zastępca Grażyna Boruczkowska z Kamieńca.
Po części oficjalnej dzieci tańczyły, śpiewały piosenki i recytowały wiersze.
Na koniec swego występu złożyli życzenia o treści:
– Moja Babunia jest najlepsza na świecie. Ja Babcie kocham i ściskam za szyję. Niech będzie zdrowa i Sto lat żyje.
Przedszkolacy przygotowali również własnoręcznie wykonane upominki dla swoich bliskich oraz zaprosili na kawę i słodki poczęstunek.
Podziękowania za przybycie na uroczystość przekazały panie dyrektor Anna Poznaniak i Grażyna Boruczkowska.
W imieniu publiczności podziękowania za występ przedszkolaków na ręce nauczycieli i dyrekcji złożyła Anna Glapa. (MK)

Ponad siedemdziesiąt osób z Grodziska i okolic wzięło udział w sobotnim Rajdzie Nordic Walking z okazji Dnia Babci i Dziadka z okazji ich swieta.

Organizatorem imprezy  był Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.

Uczestnicy spotkali się w na terenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w podgrodziskim Zdroju o godzinie 9.30.

Tu  powitał ich burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan – życzył miłych wrażeń oraz bezpiecznego powrotu.

 

Po krótkiej rozgrzewce  i gimnastyce   w pięknej  zimowej scenerii grupa wyruszyła na ponad sześciokilometrowy szlak.

Nad bezpieczeństwem idących czuwał ratownik medyczny z pełnym wyposażeniem.

Po powrocie wszyscy udali się do Sali Wiejskiej w Zdroju gdzie na uczestników czekała kawa oraz okolicznościowy tort.

Dla wszystkich Babć i Dziadków przygotowano upominki niespodzianki.

A dla idących w Rajdzie z Dziadkami i Babciami wnucząt przygotowano okolicznościowe Dyplomy Super Wnuk i Super Wnuczka. MK

W sali Szkoły Podstawowej nr 4 im.  kap. Józefa Rejdycha w Grodzisku Wielkopolskim odbył się

, na który mieszkańców Kobylnik i Grodzziska Wielkopolskiego zaprosili pani sołtys Kobylnik  wraz z Radą Sołecką oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp.

Gości, wśród których byli m.in. burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, były burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański z żona, pani sołtys Kobylnik Elżbieta Jędrzejewska,  przewodnicząca Rady Rodziców przy SP nr 4 Karolina Nadobnik powitał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wlkp. Karol Hoffman.

Goście złożyli mieszkańcom  noworoczne życzenia życzyli zdrowia, spokoju pomyślności , oraz zaprosili na przedstawienie pod hasłem OTO  DZIŚ  WRACAM  BY  KOLĘDOWAĆ.

W przedstawieniu udział  brali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. kap.Józefa Rejdycha z wszystkich klas od zerówki do klasy VIII.

Autorka scenariusza była nauczycielka Natalia Żok Klorek, scenografię przygotowała nauczycielka  Martyna Rosołek.

Zespół taneczny  przygotowały  nauczycielki Patrycja Ciorga i Małgorzata Walkowiak.

W koncercie najpiękniejszych polskich kolęd zaprezentował się szkolny Chór pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Buda.

Życzenia nadesłane z Ziemi Świętej odczytała pani sołtys Kobylnik Elżbieta Jędrzejewska – o treści Gdy przyszli do Ciebie wtedy w Świętą Noc,

kiedy świeciła jedna czytelna gwiazda,

dzisiejsi chrześcijanie zwłaszcza Ci co uważają,

że trzeba wszystko mieć, żeby nie przestać być.

Może chcieliby przykryć Cię wełnianą kołderką,

Porozwieszać Ci firanki w stajni,

Sprawić Św. Józefowi rękawiczki,

te najcieplejsze, z jednym palcem,

obmyślać centralne ogrzewanie,

bardziej wpływowi pisali by do Urzędu Kwaterunkowego

o mieszkanie dla Ciebie z wygodami,

żebyś nie mieszkał kątem,

nieufni doszukiwaliby się

w podskakującym ośle kucyka trojańskiego

z podejrzanym sumieniem,

najodważniejsi zaczęliby protestować

powołując się na Deklarację Praw Człowieka i Obywatela

i wszystkie dekrety o wolności wyznań,

poeci ubraliby Betlejem w liryczne dekoracje,

malarze smarowaliby złotym pędzlem,

bo inaczej nie wypada,

w najlepszym wypadku  modliliby się do Ciebie

jak do dziecka milionera,

złożonego umyślnie w sianie

a Ty  tłumaczyłbyś otwartymi oczami,

ze zmarzniętą mamusia przy policzku,

że nie chcesz takiego Bożego Narodzenia,

że jesteś nagą tajemnicą,

że oddasz wszystko – wszystko możesz oddać,

że właśnie będąc tylko oddawaniem jesteś Bogiem.

Z tej okazji tej cudownej Nocy,

Gdy niebo zstąpiło na ziemię,

Nocy Bożego Narodzenia, wiele radości,

Nadziei, własnego skrawka nieba z gwiazdą,

Zadumy nad płomieniem świecy,

Piękna poezji życzeń i muzyki śpiewanych kolęd,

Błogosławieństwa Dzieciątka na każdy

Dzień Nowego Roku 2019.

Po części artystycznej wszystkich seniorów zaproszono na kawę i słodki poczęstunek.

Włodarze gminy wręczyli również  wszystkim mieszkańcom słodki upominek.

Spotkanie uplynęlo w milej atmosferze seniorzy przy kawie  wspominali dawne czasy.

MK