wtorek, 21 Sierpień 2018

Grodzisk wlkp.

JUBILEUSZ SZKOLNY I LOKACJI GRADOWIC

W sobotę Szkoła Podstawowa w Gradowicach, w gminie Wielichowo świętowała swoje 120-lecie istnienia połączone było z obchodami 710-lecia lokacji Gradowic.

Historię powstania szkoły w Gradowicach przedstawiła p.o. dyrektora Renata Jarosz.

Budynek powstał w latach 1897-1898. Mieściły się w nim trzy sale lekcyjne oraz dwa mieszkania nauczycielskie,

Szkoła była placowką cztero klasowa, najpierw sześć a później siedmio oddziałowa.

W marcu 1945 roku odbyło się uroczyste otwarcie zamkniętej przez okres wojny szkoły.

W roku szkolnym 1947/48  po raz pierwszy wydano dzieciom Świadectwa ukończenia klasy siódmej.

W latach 1919-2018 historie szkoły tworzyło dwanaścioro kierowników i dyrektorów – Jan Ostrowicz, Julian Błażejczak, Cecylia Błażejczak, Irena Grygiel, Maria Dziamska, Roman Jagaciak, Ksawery Piekarski, Stanisław Jacyno, Danuta Rożek, Grażyna Szaferska, Elżbieta Dudzińska oraz obecna pani dyrektor Agnieszka Rabiega.

W latach międzywojennych do placówki uczęszczało stu siedemdziesięciu uczniów, a w najliczniejszym roczniku w roku szkolnym 1962/63 stu siedemdziesięciu dwóch uczni.

Ogółem szkolne mury po II wojnie światowej opuściło prawie siedemset uczniów.

Obecnie szkoła ma status szkoły społecznej, uczęszcza do niej czterdziestu siedmiu uczniów z klas 0, I-IV.

Jak zapisano w kronice szkoły w latach 1958/59 dzięki funduszom zebranym przez Komitet Rodzicielski zakupiono  radio :Stolica: adapter Karolinka i siedem płyt długogrających przy którym zorganizowano wieczorek taneczny.

W listopadzie 1958 roku w szkole odbyła się pierwsza zabawa przy elektrycznym świetle.

W czwartki natomiast odbywały się wieczorne seanse kina objazdowego z Wielichowa.

W roku szkolnym 2017/18  uczniowie tej szkoły Kinga Franek, Julia Piechota, Szymon Szewczyk, Mikołaj Biskup pod opieką nauczycielki Grażyny Koller wzięli udział w projekcie historycznym KAMIENIE PAMIĘCI organizowany przez Instytut Pamieci Narodowej , którego finał odbył się w maju 2018 roku.

Historie 710-lecia lokacji Gradowic przedstawił dyrektor CK Pod Wierzą w Wielichowie Paweł Michalski. – wieś położona w woj. wielkopolskim powiat grodziski, gmina Wielichowo 3,5 km na NW od Wielichowa. Własność książęca , potem rycerska, od 1308 biskupa poznańskiego decyzja Henryka ks. Głogowskiego. Zmiany w nazewnictwie 1308 Gradovicze, 1433 Gradowycze, 1510 Gradowicze, 1563 Gradowice, 1815-1848 Gradowiec,

W 18137 roku Gradowice liczyły 314 mieszkanców 36 domostw, w 2017 roku Gradowice liczyły 581 mieszkańców i 128 domostw.

W wiosce znajduja się dwie kaplice p.w. św. Józefa 1988 roku oraz kapliczka poświęcona Matce Bożej z 1929 – zniszczona przez Niemców w 1940 roku, odbudowana w 1956 roku.

Wielu Gradowiczan uczestniczyło w Powstaniu Wlkp. 1918 rok walcząc w kompanii wielicho wskiej. Polegli m.in. Stanisław Kaczmarek, Leon Burmistrzak, Pochowani na cmentarzu w Wielichowie.

Obecnie sołtysem Gradowic gmina Wielichowo jest Ryszard Karpacz.  Najstarszą mieszkanką Gradowic i absolwentka szkoły jest 98 letnia Marianna Drgas.

Dla wszystkich gości, mieszkańców i absolwentów na boisku szkoły przygotowano kawę domowe ciasto i ciepły posiłek. (MK)

– I tak właśnie mija nam w przedszkolu dzień. Dzisiaj wszyscy tu stajemy i za wszystko dziękujemy. Za te słowa, dobre i miłe. Za cierpliwość ponad siłę. Dziś się musimy rozstać z wami, z kolegami i z paniami. Bo cudowna, beztroska chwila, dla nas się już skończyła.

Takim wierszykiem w czwartek grupa dwudziestu 5-latków z Przedszkola Gminnego w Kamieńcu pożegnała się ze swoją plasówką. Wychowawcą grupy była nauczycielka Katarzyna Broniarz.

Najpierw przedszkolacy zaprezentowali się przed swoimi rodzicami w programie artystycznym „Żegnamy przedszkole”. Dzieci śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze.

Również o rok młodsi koledzy pożegnali ich piosenką i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki.

Dyplomy oraz medale ukończenia przedszkola, a także szkolne wyprawki wręczały: pani dyrektor Przedszkola Gminnego Grażyna Boruczkowska, wychowawca pani Katarzyna Broniarz i członkowie Rady Rodziców.

Katarzyna Gbiorczyk, Ewa Domin, Kamila Kuleczka i Małgorzata Nowak-Grześkowiak, jako przedstawicielki Rady dziękowały placówce i ich pracownikom.

Z kolei wychowawczyni grupy podziękowała zebranym za współpracę i życzyła przedszkolakom pomyślności na drugim etapie edukacji.

Spotkanie zakończyło się przy kawie i słodkim poczęstunku.

Mirosława Kałek

Radość życia znajdziesz tu, na grodziskim U-te-wu
W czwartek w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku odbył się jubileusz 10-lecia działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, połączone z zakończeniem roku akademickiego.
Pierwszym punktem programu była wspólna fotograf ia przed Ratuszem. Byli sudenci i zaproszeni goście, łącznie z włodarzami miasta, gminy i powiatu grodziskiego.
Następnie uczestnicy prowadzeni przez Grodziską Orkiestrę Dętą im. Stanisława Słowińskiego przeszli ulicami miasta do Ronda. Tam odbyła się dalsza część uroczystości.
Historie powstania grodziskiego UTW przedstawiła prezes Agnieszka Stopa. Powiedziała, że Uniwersytet działający przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych im. J. Pawła II powstał w listopadzie 2008 roku z inicjatywy Burmistrza Henryka Szymńskiego, a wsperał go dyrektor miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wiesław Kasprzak.
Siedziba UTW mieści się w Centrum Pomocy Środowiskowej PROMESSA przy ul. Powstańców Chocieszyńskich.
Początkowo patronat naukowy nad Uniwersytetem objęła Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, w osobie rektora prof. dr hab. Michała Iwaszkiewicza. Honorowym rektorem był senator RP i wojewoda poznański dr Włodzimierz Łęcki. Fundację honorowego prezesa przyjął redaktor Andrzej Niczyperowicz.
Pierwszą przewodniczącą Rady Programowej została Danuta Grzanowska, a koordynatorem działalności – Beata Głowacka.
Celem było umożliwienie miejscowym seniorom znalezienia miejsca, gdzie mogą wypełnić czas, miejsca na realizację swoich marzeń, pragnień. Znaleźć także towarzystwo innych osób, by nie czuć się samotnym.
Studenci są bardzo wdzięczni inicjatorom. Mają studencką piosenkę, która brzmi:
– Radość życia znajdziesz tu, na Grodziskim UTW.
Autorką jest Aleksandra Chwalisz.
Początkowo GUTW liczył 83 członków. W kolejnych latach liczba ta wzrosła do 150. Niektórzy odeszli już do wieczności.
Od czterech lat UTW jest Stowarzyszeniem, a patronat naukowy obecnie sprawuje Wydzial Biologii UAM w Poznaniu. Jest też członkiem Federacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Przynależność do Federacji gwarantuje dbałość o wysoki poziom edukacji, wykładowców oraz daje możliwość uczestnictwa w konferencjach i warsztatach.
Gościem jubileuszowego spotkania była Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz z Warszawy.
Placówka wspiera rozwój intelektualny studentów, dba o polepszenie kondycji zdrowotnej i fizycznej, organizuje kontakty i spotkania z innymi UTW, dzieli się doświadczeniami, podnosi poziom kulturalny.
Grodziski Uniwersytet posiada na swoim koncie wiele wyjazdów integracyjnych do zaprzyjaźnionych Uniwersytetów. Były też wycieczki krajowe i zagraniczne.
Na koniec pani prezes podziękowała włodarzom, dyrektorom placówek oświatowych i wszystkim darczyńcom za wsparcie. Życzyła dobrego, letniego wypoczynku.
Mirosława Kałek

Uczeń Roku, Klasa Roku, Sportowiec Roku i inne wyróżnienia
Minął kolejny rok szkolny. Podczas uroczystego apelu w grodziskim Liceum Ogólnokształcącym podsumowano pracę uczniów i nauczycieli.
Wyniki uczniów „Słowaka” są godne pochwały. 23 licealistów uzyskało świadectwa z wyróżnieniem, 39 – bardzo dobre wyniki w nauce i nagrodę książkową.
Z kolei za dobre wyniki w nauce nagrodzonych zostało 57 uczniów.
Stuprocentową frekwencją mogło się pochwalić 8 uczniów, z tego trzech z najwyższą średnią ocen, wyróżnionych zostało nagrodą specjalną, w postaci opłaconego przez sponsora kursu prawa jazdy.
Najwyższą średnią w szkole, a tym samym honorowy tytuł „Ucznia Roku” zdobył Konstanty Kinecki z klasy IIb. Kostek uzyskał także honorowy tytuł „Ucznia rozsławiającego imię szkoły”. Zdobył on w tym roku wiele tytułów. Był finalistą etapu centralnego 33 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Kolejnym, przyznawanym na zakończenie roku szkolnego tytułem jest miano „Klasy Roku”. Została nią Ic, z najwyższą średnią w szkole 4,25.
Klasa IIa natomiast okazała się być najbardziej przedsiębiorczą klasą w szkole uzyskując tytuł „ Klasa na bis”.
Konkurs na „Sportowca Roku” wygrała – w kategorii dziewcząt – Izabela Drozdowska, natomiast w kategorii chłopców – Łukasz Borowczak. Oboje są z klasy IIb.
Podczas uroczystego apelu wyczytani i nagrodzeni Pochwałą Dyrektora Szkoły zostali liczni uczniowie, którzy byli bardzo zaangażowani i aktywni w wielu olimpiadach, konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w szkole i poza nią.
Teraz wszyscy udadzą się na 2 miesiące zasłużonych wakacji.(opr. Skrzyp)

Puchar łowiska – II tura
Dwadzieścia osiem TIM-ów wzięło udział w II Turze Zawodów Wedkarskich o Puchar Łowiska. Wędkarskie zmagania trwały od soboty godziny 15-tej, do 15-ej w niedzielę.Odbyły się na Akwenach Łowiska Rybnego w Rostarzewie w gminie Rakoniewice.
Dwuosobowe drużyny przyjechały z Poznania Przemętu, Moch. Grodziska Wielkopolskiego, Śmigla, Buku, Opalenicy, Zbaszynia, Miedzichowa i Perkowa.
Zgodnie z regulaminem, po wyznaczonym czasie połowu, sędzia Krzysztof Ludwiczak z Buku zważył ryby od razu na stanowiskach.
Pierwszą rybę podczas II Tury Zawodów złowił Marian Misiewicz ze Zbaszynia.
Największa ryba – karp o wadze 15,550 trafił się Tomaszowi Wojciechowskiemu z Przemętu.
Największą ilość ryb złowili i I miejsce zajęli Mateusz Sałagaj i Bartłomiej Poturnicki z Miedzichowa. Druga lokata przypadła Michałowi Przydrożnemu z Perkowa i Marcinowi Matysiakowi z Moch. Trzeci byli Jacek Nawrocki i Adam Szczepański z Przemetu..
Zwycięzcy odebrali puchary i statuetki. Wręczał właściciel Łowiska Bronisław Leśnik. (MK)

Kolejny już półmaraton Słowaka
W niedziele odbył się po raz XII Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka. Ta fora popularyzacji biegów masowych wyszła ze szkoły średniej LO im Juliusza Słowackiego. Obecnie jest trójka współorganizatorów: nadal Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego oraz firma ochroniarska „Hunters”. Do startu dopuszczeni są zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat. Organizatorzy pozostawili sobie 200 numerów startowych dla zaproszonych gości oraz dla sponsorów. Dyrektor biegu zawsze ma prawo dysponowania numerami również w dniu zawodów. W tym roku dyrektorem był Marek Małecki.
Tegoroczny Grodziski Półmaraton „Słowaka” odbywał się 10 czerwca w niedzielę. Jego początek, to godzina 9-ta. Start i meta były na Starym Rynku.
Trasa była płaska i biegła ulicami miasta. Były dwie pętle, oznaczone co jeden kilometr znakami pionowymi i poziomymi. Ponad dwudziestokilometrowa trasa wiodła następującymi ulicami miasta: Rakoniewicka, Wypoczynkowa, Drzymały, Słomińskiego, Łakowa, Głogowska, Kakolewska, Śliwkowa, Nowotomyska, Europejska, Bukowska, 3 Maja, Powstańców Chocieszyńskich, Poznańska i meta była na Starym Rynku.
W tym roku organizatorzy przygotowali w pakiecie dla każdego uczestnika pamiątkowy medal upamiętniający 100-rocznicę Powstania Wielkopolskiego, okolicznościowy kubek, plecak rowerowo-biegowy, suplementy diety oraz niespodziankę od miejscowego Browaru.
Podczas XII Hunters Grodziskiego Półmaratonu „Słowaka’’ pomiaru czasu i ustalenia kolejności dokonywała firma Data Sport za pomocą systemu chipów zamocowanych w numerach startowych. Klasyfikacja prowadzona była według czasów netto – poza 50-cioma pierwszymi zawodnikami na mecie.
Na trasie znajdowały się cztery punkty żywieniowe i cztery punkty odświeżania. Limit czasu na pokonanie trasy wynosił 3 godziny.
Są różne kategorie. Najbardziej jest klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Potem liczą się kategorie wiekowe:
I TAK W KATEGORII OPEN MĘŻCZYZN – I miejsce zdobył Kamil Makoś z czasem 1.12.29. Drugi był Krzysztof Szymanowski z Kościana z czasem 1.13.06, a na trzeciej pozycji zameldował się Marcin Zagórny z czasem 1.13.27. Piate miejsce przypadło dla Bartosza Majorczyka z czasem 1.14.26.
KATEGORIA OPEN KOBIETY – I miejsce zdobyła Sylwia Telatyńska , jej czas, to 1.24.36, II miejsce zajęła Tetiana Rybalchenko – 1.25.53, s III miejsce – Iwona Maciąg z czasem 1.27.23.
NAJLEPSI GRODZISZCZANIE
Kategoria M-65
I miejsce zajął Zbigniew Klapa – czas.1.37.36, II miejsce Lech Wojciechowski – czas 1.39.34,
Kategoria K-50
I miejsce zajęła Dorota Przybysz,
Kategoria K-55
I miejsce zajela Dorota Grześkowiak.
Dla uczestników są nagrody i wiele świadczeń. Nagrody w kategoriach wiekowych są następujące: I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł i III miejsce 100 złotych. Wszyscy też otrzymują pakiet startowy. Ci, którzy ukończyli bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymali medal pamiątkowy. Po biegu organizator zapewnił ciepły posiłek oraz napoje.
Biegaczom na trasie kibicowali mieszkańcy Grodziska, okolic i wolontariusze.
Dodatkową atrakcją tegorocznego biegu był pokaz akrobacji samolotowych grupy Żelazny.
Przypomnijmy, że Półmaraton jest organizowany w Grodzisku od 2007 roku. Pomysłodawcą był nauczyciel wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, Marek Małecki. Sam pomysł zorganizowania w małym mieście liczącym 13.947 mieszkańców tego typu imprezy zrodził się w głowie Marka Małeckiego w momencie, kiedy to w Liceum zaczęto przygotowywać się do uczczenia 80  rocznicy nadania szkole imienia Słowackiego. Wtedy nauczyciel zaproponował, aby z tej okazji zorganizować bieg uliczny i nazwać go Grodziskim Półmaratonem „Słowaka”, od patrona szkoły. W pomyśle tym widział nie tylko jeden z elementów obchodów 80 rocznicy nadania szkole imienia, ale także możliwość promowania zdrowego stylu życia, mody na uprawianie sportu, jak również promocji miasta, które mimo iż jest nieduże może poszczycić się wieloma pięknymi miejscami
I tak Marek Małecki jest do dzić szefem Półmaratonu, a obecnie startuje w nim kilka tysięcy zawodników. W tym roku biegło ponad trzy tysiące osób z całej Polski oraz z zagranicy.
Mirosława Kałek, Ewa Noga-Mazurek

KTORĘDY DO NIEPODLEGŁEJ
Tytuł tego tekstu, to także tytuł Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Granowie. Był już po raz szesnasty. W tym roku patronat nad tym wydarzeniem objął Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jednocześnie realizowanie hasła „Rok dla Niepodległej”.
Uczestników, nauczycieli oraz rodziców w p rogach Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich powitał Ryszard Grajek wraz z wicestarostą Powiatu Grodziskiego Antonim Kłak i sekretarzem Gminy Granowo Hanną Kaczmarek.
Uczestnicy przyjechali ze szkół w: Kamieńcu, Ptaszkowie, Jabłonnie (gmina Rakoniewice), Konojadzie (gmina Kamieniec), Grodzisku Wlkp., Kąkolewie i Rakoniewicach, podzielono na irzy kategorie: klasy I-III, klasy IV-VI i VIII oraz gimnazjalne klasy II i III-cia.
Inicjatorką konkursu była Magdalena Kalemba-Borowczak. Powiedziała ona, że wybierając temat tegorocznego konkursu sugerowała się również setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
– Zdawaliśmy sobie sprawę, że temat nie jest łatwy, jednak wybraną tematyką chcieliśmy podkreślić wagę tegorocznych wydarzeń. Stu dziesięciu uczestników potwierdziło, że temat dzieciom i młodzieży nie jest obcy, a o tęsknocie do Ojczyzny, o miłości do Polski można mówić w różnorodny sposób – dodała.
Uczniowie recytowali wiersze takich poetów, jak Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, Jerzego Lieberta – to ci młodsi. Starsi natomiast przygotowali Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Wisławę Szymborską.
W kategorii SP klas I-III pierwsze miejsce zajęła Iga Szumna SP w Rakoniewicach. Drugi był Jakub Kosiński SP – Kąkolewo, a III miejsce przypadło dla Julii Kinal ze SP w Kamieńcu. Wyróżnienie otrzymała Zofia Walkowiak z tej samej Szkoły.
W kategorii SP klas IV –VI – pierwsza lokalta dostala się w ręce Julii Halasz ze SP w Parzęczewie. Drugie miejsce zajęła Maria Dalaszyńska ze SP nr 1 w Grodzisku, a III był Radosław Mańkowski – SP nr 4 Grodzisk Wielkopolski. Wyróżnienie odebrała Maja Borowczak – także ze SP nr 4.
W kategorii klas VII SP, II i III gimnazjalnych pierdze miejsce zajęła Nicola Sobieraj z grodziskiej podstawówki nr 2. Druga była Urszula Frąckowiak ze SP Ptaszkowo, a III miejsce przypadło dla Zuznny Helbin ze SP z Jabłonnej. Wyróżnienie otrzymałą Karolina Galusik ze Szkoły Podstawowej w Konojadzie.
Za pośrednictwem KL organizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie w organizacji konkursu Staroście Powiatu Grodziskiego Mariuszowi Zgaińskiemu, Wójtowi Gminy Granowo oraz dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Granowie. Mirosława Kałek
g-polska1

Pieczarkowo w Wielichowie
Po raz dwudziesty czwarty w Wielichowie zorganizowano Święto Pieczarki. Dwudniowe świętowanie rozpoczęło się w sobotnie popołudnie 26 maja, na miejscowym stadionie. Na scenie prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne.
Gwiazdami tego wieczoru byli DJ Disco & Mc Polo oraz zespół Fun Factory.
Z kolei niedzielne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Św. odprawiona w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w intencji producentów grzybów uprawnych.
Po mszy uczestnicy przeszli na miejscowy Rynek, skąd wyruszył barwny Pieczarkowy Korowód. Szedł ulicami Wielichowa.
Korowód prowadziła Grodziska Orkiestra Dęta im. Stanisława Słowińskiego pod batutą Renaty Kubale.
Korowód przeszedł na miejscowy Stadion Sportowy. Tam, zgodnie z tradycją wykonano pieczarkowy obrzęd dożynkowy. Wykonała go młodzież z miejscowej szkoły.
Po tych wydarzeniach młodzi ludzie wręczyli kosze pieczarek na ręce pani burmistrz Wielichowa Honoraty Kozłowskiej oraz przewodniczącej Rady Genowefy Feldgebel.
Po części oficjalnej przyszedł czas na wręczenie nagród w konkursach pieczarkowych.
MISS PIECZARKI 2018 została Sandra Gajska z Wilkowa Polskiego. MISTEREM PIECZARKI 2018 został Wojciech Zdarta z Wielichowa.
Wyróżnienie przyznano dla Aliny i Mirona Szafrańskich z Wielichowa.
W kategorii KOROWÓD PIECZARKOWY – I miejsce zajęła klasa 0c z Wielichowa, II miejsce klasa VIIa z Wilkowa Polskiego, III miejsce klasa 0a z Wielichowa, IV miejsce klasa III c z Wielichowa, V miejsce klasa SP Łubnica.
Wyróżnienia otrzymali: klasa VI i VII SP Wilkowo Polskie, klasa 0 b i 0 a Wielichowo, klasa III b Wielichowo, klasa V, V b, VII b i VII c Wielichowo.
W konkursie na „Największą wyhodowaną pieczarkę” I miejsce zajęła Monika Walenciak z Kobylnik waga 2.830 kg obwód kapelusza 135 cm, II miejsce zajął maciej Radny z Wielichowa waga 2.585 kg obwód kapelusza 89 cm, III miejsce Magdalena Jędrzejczak Wielichowo waga 2.016 kg obwód kapelusza 98 cm.
W Otwartym Turnieju Warcabowym, który prowadził Tomasza Maćkowiak I miejsce zajął Stanisław Glura, II mijsce Franciszek Marach, III miejsce Waldemar Marach.
W konkursie kulinarnym „Smaki Pieczarki” I miejsce zajęły panie z KG z Wielichowa, II miejsce panie z KG w Trzcinicy, III miejsce panie z KG w Wilkowie Polskim.
W Zawodach Wędkarskich, które odbyły się na terenie stawów hodowlanych w Rostarzewie udział wzięło jedenaście drużyn. Największą ilość ryb złowili i I miejsce zajęła drużyna Usługi Transportowe Nadobnik 21,56 kg, II miejsce zdobyła drużyna Gwiazdy Karasiowe 16,10kg, III miejsce drużyna Firma Terra 14,98 kg.
Najlepszym wędkarzem został Tomasz Kostrzyński złowił 11,29 kg ryb.
W godzinach popołudniowych na scenie prezentowały się grupy taneczne wśród nich grupa cheleederek z Wielichowa „Bo jak nie my to kto”, którą publiczność nagradzała gromkimi brawami i okrzykami.
Wieczorem natomiast na scenie pojawił się DUET CARO i zaprosił na śląską biesiadę.
. A o godzinie 20.30 na scenie wystąił CZADOMAN znany m.in. z „Ruda tańczy jak szalona”.
Ponadto imprezie towarzyszyły pokazy, degustacje, wystawy przetworów pieczarkowych , promocja potraw przygotowana na bazie pieczarki. M

Nim zapaleniem znicza zaczęła się w piątek 18 maja odbyła się Grodziska Olimpiada Przedszkolaków docierającym na imprezę gościom i widzon przygrywała Grodziska Orkiestra Dęta. Potem była prezentacja drużyn przedszkolaków i ich opiekunów-nauczycielek. Wszyscy zrobili rundę honorową wokół sali widowiskowo-sportowej i zaprezentowali się publiczności.

W pierwszej parze uczestnicy tego wydarzenia nieśli pochodnię, która później została przekazana Królowi Przemysławowi i jego królewskiej małżonce. Król w asyście Sekretarza Gminy i Radnej Rady Miejskiej dokonali odpalenia olimpijskiego znicza.

Cały ceremioniał przypominał prawdziwą, grecką olimpiadę z zapalaniem ognia włącznie. Tego dnia w Grodziskiej Hali Sportowej obowiązywały staropolskie stroje.

Organizatorami Olimpiady Przedszkolaków byli nauczyciele Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskm oraz Burmistrz Henryk Szymański.

Udział w zawodach wzięło osiem drużyn. Były to: prywatne, grodziskie przedszkola „Wiercipięta” i „Akademia Maluchów”, Oddziały Przedszkolne przy Szkołach nr nr 4 im. Kpt. Józefa Rejdycha, w Kąkolewie im. Andrzeja Grubby, w Ptaszkowie i w Grąblewie oraz dwie drupy gospodarzy, czyli Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku

Olimpiada Przedszkolaków odbyła się w ramach obchodów 715-lecia Grodziska Wielkopolskiego.

Publiczność, gości i króla Przemysława II z żoną powitała pani dyrektor Przedszkola Hałabały – Alicja Andrys.

Następnie kapitanowie drużyn złożyli ślubowanie następującej tresci:

„Sport to zdrowie – ważna sprawa, także radość i zabawa. W zdrowym ciele zdrowy duch, śmiech, zabawa oraz ruch. Przyrzekamy trzymać fason, walczyć fair, to walczyć z klasą”.

Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwało trzyosobowe jury w składzie: Halina Mikołajczak, Rajmund Majcherek oraz Justyna John.

Przedszkolaki brały udział w konkurencjach sportowych, które za sprawą historii przeniesione zostały w tamte czasy.

Pierwsza konkurencja „Studnia Bernarda” nawiązywała do Legendy „Cuda ojca Bernarda”. Wyglądało to tak:

Ociec Bernard jest troskilwym ojcem, który w każdej sytuacji niesie pomoc grodziszczanom. Za sprawą swej laski znajduje cudowną wodę, która uzdrawia potrzebujących. Kto napił się wody odchodził zdrowy i młody. Dziś także należy wierzyć w jej uzdrawiającą moc. Woda nadal wypływa z Pompy Oca Bernarad na Rynku w Grodzisku. Ta konkurencja polegała na zabraniu wiaderka, na dojściu do studni, wrzuceniu gniotki – na zasadzie przelewania wody do złotego pojemnika.

Druga z konkurencji, to „Kolorowe klomby”. Nawiązywała ona do legendy „Podbipieta spod Pięciu Wiatraków”. W XVIII wieku na obrzeżach miasta, na trasie Poznań-Zielona Góra stało pięć wiatraków. Przy nich witano ważnych gości przyjeżdżających do Grodziska. Wręczano im kwiaty. Tam też wielu bohaterów oddało swoje życie w obronie miasta. Ta konkurencja polegała na sadzeniu kwiatków na styropianowych podkładkach.

Trzecia konkurencja, to „Most na ul. Rakoniewickiej”. Nawiązywała do legendy o moście na ulicy Rakoniewickiej. W XVIII wieku były niespokojne, wojenne czasy. Pewna młoda dama po stracie ukochanego i z tęsknoty za nim, codziennie przyjeżdżała do Grodziska i na moście czekała na powrót ukochanego. Do dzisiaj tęskni za nim i go wypatruje. Ma nadzieję, że kiedyś w końcu się z nim spotka. Konkurencja polegała na bezpiecznym przejściu młodej osoby przez mostek na jego drugą stronę.

Czwarta konkurencja była sportowa. To „Dyskobolia”. Polegała na toczeniu piłki, między pachołkami.

Piąta konkurencja, to eko-konkurencja zwana „Ekologią” .Publiczność oraz dzieci odpowiadały na pytanie, jakie hasło widnieje na tablicach przy drogach prowadzących do miasta. Chodziło o tablice z napisami: „Czysta Zielona Gmina Grodzisk Wielkopolski”. Konkurencja polegała na pokazie, jak prawidłowo segregować plastikowe wszelkie odpady, w tym butelki.

W przerwach między konkurencjami, w układach tanecznych prezentowała się grupa „Sikorki”.

Po podliczeniu wynków okazło się, że pierwsze miejsce za trzydzieści siedem punktów zdobyła grupa Żuczki z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały, Drugie były „Sowy” z tego samego Przedszkola z Grodziska. Jako trzeci ulasowały się maluszki z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Grąblewie.

Takie były wyniki, ale nade wszystko najważniejsze były nie cyfry i miejsca, ale fakt, że przedszkola zmobilizowały swoich podopiecznych i ich wychowawców do uczestnictwa w Olipiadzie. To radosna zabawa, dobra rywalizacja, wiele ruchu, a do tego sposób na podejrzenie, czego jedna placówka może się nauczyć od drugiej.

Mirosława Kałek, Ewa Noga-Mazurek

„Jeden jeden dwa numer alarmowy każde dziecko zna”

STRAŻACY W PRZEDSZKOLU

 W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „zdrowie dla wszystkich  do Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim  przybyli  przedstawiciele KP PSP w Grodzisku Wlkp.

Czteroosobowa drużyna w osobach st. aspirant Jakub Walkowiak, ogniomistrz Przemysław Kowalski, mł. Ogniomistrz Łukasz Krupa i st. sekcyjny Marcin Piechota uczyli  przedszkolaków jak udzielić pierwszej pomocy.

Przedszkolaków podzielono na dwie grupy jako pierwsi w pokazie udział brali  3-4 latkiwraz z nauczycielkami a w drugiej  5-6 latki wraz z nauczycielkami.

Druhowie uczyli najmłodszych jak wezwać pomoc,  jak udzielić pomocy osobie porażonej prądem, jak udzielić pomocy osobie, która się zakrztusiła  albo straciła przytomność.

Każdy przedszkolak biorący udział w pokazie otrzymał Medal  „Małego Ratownika.

Delegacja przedszkolaków odwiedziła również tego dnia instytucje oraz przychodnie. M