niedziela, 24 Luty 2019

Grodzisk wlkp.

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
1-go w całym kraju obywały się uroczystości upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego i okolic tłumnie zgromadzili na Starym Rynku w samo południe i przy akompaniamęcie Grodziskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Słowińskiego, grającej pod batutą Renaty Kubale, odśpiewali Hymn, włączając się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do Hymnu”.
Grodziszczanie otrzymali biało-czerwone kotyliony oraz publikację treści hymnu z informacjami dotyczącymi polskich i lokalnych symbol.
Następnie przy dźwiękach Orkiestry w niebo poszybowało sto biało-czerwonych balonów.
Na pamiątkę tego wydarzenia przed Ratuszem wmurowano okolicznościową płytę, pod którą umieszczono tubę z symbolicznym aktem oraz współczesnymi pamiątkami miasta.
Tuba przykryta została pamiątkową tablicą upamiętniającą 100-lecie.
Niedzielne uroczystości zakończły się mszą odprawioną w kościele p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w intencji Ojczyzny.(MK)
Foto 1

NASTAŁY NOWE RZĄDY

Życzymy przede wszystkim sobie – jako wyborcy – aby nasi radni podejmowali dobre decyzje i aby panowała zgoda

Na pierwszej inaugurującej sesji Sebastian został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego. Mariusz Zgaiński jest nadal Starostą Grodziskim – był jedynym kandydatem. Jego zastępcą został Sławomir Górny.

Wszystko to działo się 20 listopada w jednej z sal budynku B Starostwa.

W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie o treści:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. 

Miło nam napisać, że nasz redakcyjny kolega Sebastian Skrzypczak zdobył mandat radnego Powiatu Grodziskiego, a do tego zdobył największą ilość głosów z wszystkich radnych! Uzyskał 916 głosów – najwięcej w gminie Grodzisk Wlkp. Na sesji podczas tajnego głosowania Sebastian uzyskał poparcie i 16 radnych.

Nasz kolega, to 43-letni grodziszczanin. Obecnie – oprócz pisania w KL – uczy historii w Liceum Ogólnoksztcąaym w Grodzisku. Od lat aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Grodziskiej. Wcześniej byl radnym miasta i grodziskej gminy. Ma żonę doświadczenie w pracy samorządowej.

– Chciałbym, by przez 5 lat w zgodzie powiat prowadzić. Czuję się zobowiązany do ciężkiej pracy – powiedział Sebastian.

Nowy przewodniczący przejął prowadzenie obrad, a następnie przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczącymi zostali Adam Minkowski (15 głosów „za” i 1 „przeciw”) i Piotr Stasiłowicz – dawny redaktor Kuriera lokalnego (11 głosów „za i 5 głosów „przeciw”.

Jedynym kandydatem był dotychczasowy starosta Mariusz Zgaiński, zgłoszony przez radnego Jana Grochowego. Mariusz Zgaiński to człowiek “o wyważonych poglądach i spokojnym usposobieniu”, jak przedstawił kandydata Jan Grochowy. Od 20 lat jest w Radzie Powiatu Grodziskiego, a od ośmiu lat piastuje stanowisko Starosty Grodziskiego. Tuż przed głosowaniem zapowiedział m, in. dążenie do stworzenia oddziału senioralnego, opiekuńczego w grodziskim szpitalu. Zapowiedział też polepszenie stanu dróg i chodników przy drogach powiatowych. W wyniku głosowania tajnego Mariusz Zgaiński został wybrany Starosta Grodziskim VI kadencji otrzymując 12 głosów za i 5 przeciw.

Starosta otrzymał kwiaty i gratulacje od samorządowców z gmin Powiatu Grodziskiego.

Radni przystąpili do wyboru wicestarosty. Kandydata w osobie Sławomira Górnego, zaprezentował starosta Mariusz Zgaiński. W głosowaniu tajnym kandydatura Sławomira Górnego otrzymała 12 głosów “za” i 5 głosów “przeciw”.

W dalszej części obrad radni dokonali wyboru członków Zarządu Powiatu Grodziskiego. Kandydatów zgłosił starosta. Mariusz Zgaiński zaproponował, aby  Zarząd w tej kadencji pracował w składzie pięcioosobowym. Zgłosił radnych Jana Grochowego, Ryszarda Balcerka i Piotra Kandulskiego (starosta i wicestarosta wybrani wcześniej wchodzą w skład zarządu jako jego etatowi członkowie). Przedstawieni kandydaci uzyskali wymagane poparcie. Jan Grochowy za-12 przeciw-5 , Ryszard Balcerek za-12 przeciw-5, Piotr Kandulski za-13, przeciw-4.

Radni ustalili też wysokość wynagrodzenia  starosty, które wyniesie brutto: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, to jest  2.640,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Ustalili też sposób rozliczania wyjazdów służbowych starosty.

Na koniec radni ustalili ilość, nazwę i przedmiot działania stałych komisji Rady Powiatu. Rada jednogłośnie ustaliła, że pozostaje przy dotychczasowych nazwach i zakresach działania komisji.

Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja skrutacyjna, w skład której weszli radni: Magdalena Kalemba-Borowczak, Katarzyna Kłak i Gerard Szajek.

Podczas dzisiejszej sesji “zadebiutował” nowy system transmisji i obsługi obrad. Radni głosują na tabletach, sesja jest transmitowana online, a następnie udostępniana w Internecie. Zmiany technologiczne podyktowane zostały zmianami w przepisach.

PRZPOMNIJMY, ZE 4 LATA TEMU

Postanowieniem komisarza wyborczego w Lesznie, pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego odbyła się 1 grudnia 2014 roku, o godzinie 11.00. W sali klubowej CK „Rondo” stawili się wszyscy wybrani do Rady V kadencji, czyli 17 radnych, a głównym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady na najbliższe cztery lata. Do tego czasu, posiedzeniu przewodniczyła radna Mirosława Szpot.
Zanim przystąpiono do wyboru, wszyscy radni wybrani do składu obecnej Rady złożyli ślubowanie.
Następnie Mirosława Szpot poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. W jej skład, decyzją Rady, weszli: Tadeusz Pańczak – przewodniczący oraz Sławomir Górny i Piotr Stasiłowicz. Starosta Mariusz Zgaiński zaproponował kandydaturę Doroty Jaśkowiak na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu, motywując swój wybór doświadczeniem i aktywnością kandydatki na wielu polach działalności społecznej.
Wobec braku innych propozycji, prowadząca sesję zarządziła wybory, które poprzedziło odczytanie regulaminu wyboru przewodniczącego.
Głosowanie miało charakter tajny i po wyjęciu kart do głosowania z urny, przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki – Dorota Jaśkowiak otrzymała 17 głosów  na „tak”. Nowa przewodnicząca Rady odebrała gratulacje z rąk Mariusza Zgaińskiego i Mirosławy Szpot. Sama, w krótkich słowach podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli ją radni, a także zaapelowała o współpracę wszystkich zasiadających w Radzie, dla dobra wspólnego powiatu.
Starosta grodziski zwrócił się z prośbą o rozszerzenie programu sesji o sprawozdanie Zarządu z dokonań z czterech minionych lat. Starosta w drobiazgowy sposób przybliżył zgromadzonym najważniejsze zadania i inwestycje minionej kadencji.

Więcej o tym, czym zajmuje się Dorota Jaśkowiak w życiu społecznym

W skład 17 osobowej rady wchodzi pięciu radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie Samorządowo Ludowe, Platforma Obywatelska, SLD Lewica Razem i Obywatelskie Forum Samorządowe Powiatu Grodziskiego mają po trzech radnych ze swoich list.

Członkowie obecnego Zarządu Powiatu, czyli starosta Mariusz Zgaiński (SLD), wicestarosta Antoni Kłak (FORUM) i etatowy członek Zarządu Powiatu Sławomir Górny (PO) znaleźli się w gronie osób wybranych do Rady Powiatu.

Skład Rady Powiatu Grodziskiego

Piotr Stasiłowicz, Piotr Kandulski, Sławomir Górny (PO)
Natalia Mateja, Marcin Strózyński, Marian Piotrowski, Dorota Jaśkowiak, Tadeusz Pańczak (PiS) Stefan Strażyński, Stanisław Lenart, Ryszard Balcerek – (Porozumienie) Mirosława Szpot, Mariusz Zgaiński, Jan Grochowy (SLD) Antoni Kłak, Władysław Winiarczyk, Piotr Szczepaniak (Forum)

 

Zabawy andrzejkowe z wrózbami
Choć przyszłość możemy przepowiadać sobie przez okrągły rok, wróżby andrzejkowe mają wyjątkową moc. Przelewanie wosku, przekładanie butów, rzucanie skórek z jabłek – tak zazwyczaj wygląda wróżenie na Andrzeja. Bywają jednak także nietypowe andrzejkowe wróżby, które zaangażują wszystkich!
W Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w podgrodziskim Ptaszkowie bawiono się już na andrzejkowej zabawie. Zorganizowało ją Gminne Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Grodzisku Wielkopolskim.
Udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Przybyli ludzie ze Słocina, Kąkolewa, Rojewa, Albertowska, Czarnej Wsi, Sworzyc, Zdroju, Grodziska i miejscowi z Ptaszkowa.
Przybyłych powitała prezes Stowarzyszenia Dorota Momot. On tez życzyła wszystkim dobrej zabawy.
Organizatorzy przygotowali wróżby andrzejkowe. Za symboliczną kwotę można było wylosować kartkę z przeslaniem i numerem ufundowanej nagrody.
Do wygrania były obrazy wykonane przez artystów malarzy podczas pleneru malarskiego, czajnik bezprzewodowy, książki, perfumy, maskotki, a także domowe konfitury wykonane przez członkinie Kół Gospodyń. Gospodarze dołożyli worek cebuli, worek ziemniaków i worek orzechów.
Były również upominki i życzenia dla byłych solenizantek Kobiet Aktywnych., czyli dla pani Doroty Momot, dla pani sołtys Ptaszkowa Mieczysławy Woźnej, dla Doroty Kempy i Małgorzaty Dziurli.
Solenizantki w podziękowaniu za pamięć i upominek upiekły domowe ciasta.
O oprawę muzyczna zadbał zespól muzyczny „Taryfa Nocna”, który serwował hity muzyczne, zachęcając uczestników do tańa na parkiecie.
Mirosława Kałek
g-andrzej 1
Uczestników wita pani prezes Stowarzyszenia Dorota Momot
g-andrzej 2
Upominki wręczył Mirosław Sanok – prezes Kółka Rolniczego w Grodzisku Wlkp.
g-andrzej 3 i 4
Uczestnicy Balu Andrzejkowego w andrzejkowych maskach

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
W środę, 14 listopada br. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w ramach realizacji projektu 100 LAT POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO odbył się Turniej Jednego Wiersza poświęcony 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorem konkursu była nauczycielka języka polskiego Hanna Mańkowska. Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe. Podczas turnieju uczniowie lub jeśli takie było życzenie autora wiersza recytator Edward Malczak prezentowali swoje wiersze, które oceniała Komisja Konkursowa: Jadwiga Łacheta, Anna Koza, Beata Czechowska i Dorota Adam. W przerwie, podczas obrad jury czas umilała młodzież liceum ( Ada Hohm, Joanna Skrzypczak, Adrianna Nowaczyk, Rafał Stachowiak, Laura Napierała), która zaśpiewała piosenki wykonywane w specjalnie przygotowanym na obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawieniu.
Po występie młodzieży komisja konkursowa ogłosiła wyniki.
FINALISTAMI W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ZOSTALI:
I miejsce Wiktoria Piotrowiak „Ma kochana Polsko”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim; II miejsce Sofia Gemuse „Co to znaczy niepodległość”, Szkoła Podstawowa nr 1, a III miejsce Klaudia Wlekła „Byli tacy ludzie”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim ( gimnazjum).
WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁA Maria Kucharczak „Niepodległa Polska”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim.
FINALISTAMI W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZOSTALI: I miejsce Adrianna Nowaczyk „Czy widzisz” kl. 2b; II miejsce Dagmara Rupa „Cenzura myśli” kl. 1b i III miejsce Norbert Gryczyński „Niepodległość” – wszyscy z Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim kl. 1d.(r)

Dary jesieni z Kurowa
Mieszkancy podgrodziskiego Kurowa spotkali się na corocznym spotkaniu integracyjnym nazywanym „Dary jesieni”.
Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało potrawy oraz dekoracje z tego, co jesień nam przynosi.
Gościem wydarzenia był poprzedni burmistrz Grodziska Henryk Szymański.
W trakcie spotkania mieszkańcy Kurowa podsumowali 16 lat współpracy z Henrykiem Szymańskim, który został radnym sejmiku wojewódzkiego.
Podziękowali za współpracę i wsparcie okazywane przez wszystkie lata pełnienia funkcji.
Nie zabrakło ciepłych słów ze strony pana Henryka skierowanej do Koła Gospodyń Wiejskich I do Rady Sołeckiej. Sołtysem wioski Kurowojest Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska.(r)

Weronika Kandulska wystrzela I miejsce
Liga strzelecka podsumowała
Mijający rok. 7 listopada w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się podsumowanie Ligi, która nosi nazwę „Memoriału ppłk. Jana Gnusa”.
Rywalizacja składała się z czterech kolejek, podczas których zawodnicy dwukrotnie strzelali z karabinka sportowego kbks oraz dwukrotnie z karabinu centralnego zapłonu.
Rewelacyjnie spisała się uczennica grodziskiego Liceum Ogólnokształcącego Weronika Kandulska, która indywidualnie zdobyła I miejsce w rywalizacji o ,,Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego” oraz III miejsce w rywalizacji o ,,Puchar Starosty Grodziskiego”. Drużyna „Słowaka’ zajęła VII miejsce.
Coroczne podsumowanie „Ligi strzeleckiej”, organizowanej przez grodziski Klub Oficerów Rezerwy LOK, odbywa się w listopadzie. Zawsze przybywają członkowie Klubu, zawodnicy Ligi oraz goście. W tym roku zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli m.in. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, Prezes Grodziskiego Klubu Strzeleckiego GRYF Łukasz Roszak.(GraS)

Niekonwencjonalny sposób pokazania 100-lecia Niepodległej
W piątek, 9 listopada w Grodziskiej Hali Sportowej młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego zaprezentowała spektakl ,,100 lat Niepodległej’’.
Wielka historia Polski została przedstawiona w dość niekonwencjonalny sposób, bo z perspektywy zwykłych ludzi. Młodzież z humorem, ale też z należytą powagą przedstawiła scenki z dziesięcioleci niepodległościowego stulecia Polski.
Widzowie mogli zobaczyć, między innymi wspomnienia z polskich festiwali, prywatek, kolejkowe zmagania Polaków, a także wspomnienia z lat wojny i stanu wojennego.
Scenki dopełniały piosenki polskich artystów między innymi: Maryli Rodowicz, Anny German, Grzegorza Ciechowskiego, Grażyny Łobaszewskiej, a także wersje instrumentalne piosenek wojennych i czasu PRL-u.
W przedstawieniu udział wzięli: Sandra Bernard, Milena Betchert, Mikołaj Chorąziak, Natalia Dalaszyńska, Daria Gronostaj, Gabriela Groszczyk, Emilia Grys, Norbret Gryczyński, Rozalia Kurek, Edward Malczak Weronika Nejczyk, Marta Sikorska, Karina Szymczak, Joanna Skrzypczak, Krystian Stasik i Tobiasz Waszkowiak.
Piosenki i utwory muzyczne wykonali: Ada Hohm, Konstanty Kinecki, Rozalia Kurek, Ada Nowaczyk, Laura Napierała, Joanna Skrzypczak i Rafał Stachowiak.
Nad całością techniczną czuwał Fryderyk Bucki.(GraS)

Wdzięczności w naszych sercach i umysłach, czyli literackie nagrody dla uczniów
10 listopada w sobotni wieczór w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w konkursie literackim pod tytułem „Pomnik wdzięczności w naszych sercach i umysłach”.
Trzyosobowa delegacja ze „Słowaka”, pod opieką Tatiany Borowskiej udała się na ogłoszenie wyników, było to podczas uroczystego VIII Koncertu Niepodległościowego.
Do konkursu zostało zgłoszonych 651 prac z 70 szkół z całej Wielkopolski.
W kategorii szkół ponadpodstawowych wręczono 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia specjalne za wiersze, w tym, aż dwie przyznane właśnie uczniom grodziskiej szkoły – Dagmarze Rupie z klasy Ib i Norbertowi Gryczyńskiemu z klasy Id oraz jedno wyróżnienie za opowiadanie – dla Wiktorii Zając z klasy Ia.
Nagrodzeni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a były to tablet, pendrive.(GraS)

Sztuka Młodej Polski i jesień w Rogalinie
We wtorek 6 listopada klasa IIIa grodziskiego Liceum, w ramach jednodniowej wycieczki pojechała do Muzeum Narodowego w Rogalinie. Na początku wrażenie zrobił piękny dziedziniec i tajemniczy, niedawno odnowiony pałac Raczyńskich.
Pierwszym punktem było spotkanie z przewodnikiem w galerii obrazów. Można było tam zobaczyć dzieła twórców z przełomu XIX i XX wieku. Są tam impresjonistyczne Leona Wyczółkowskiego, Juliana Fałata i symboliczne Jacka Malczewskiego.
Duże wrażenie zrobiły na zwiedzających ogromny obraz Jana Matejki „Joanna d’Arc” i portrety wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego, słynnego twórcy „Wesela”.
Potem klasa udała się do powozowni, gdzie zobaczyła XIX-wieczne powozy, a następnie udała się do głównego budynku pałacu, w którym poruszała się z audioprzewodnikiem, odkrywając dzieje tajemniczego pałacu.
Wielka biblioteka, piękne obrazy i przedmioty codzi ennego użytku pokazały, jak dawniej mieszkano i jak pięknymi przedmiotami otaczano się na co dzień.
Na koniec grupa zwiedziła park, w którym zobaczyła słynne dęby rogalińskie i to w jesiennej aurze.(GraS)

Lekcja w laboratorium
31 października uczniowie klasy 1d Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim razem z nauczycielkami: Auriką Torba-Dembińską i Dorotą Adam udali się do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala w Nowym Tomyślu. Oprowadzał ich Marek Cebula- kierownik tej pracowni.
Uczniowie zobaczyli, jak funkcjonuje laboratorium. Dowiedzieli się, jakie badania są w nim wykonywane i na jakim sprzęcie. Zrozumieli, jak ważne jest przygotowanie się do badania, aby nie doszło do zafałszowania wyników, co mogłoby wpłynąć negatywnie na leczenie, jak pobierany jest materiał diagnostyczny od pacjenta.
Materiałem biologicznym najczęściej badanym jest krew tętnicza, żylna lub włośniczkowa oraz mocz, rzadziej kał, płyn mózgowo-rdzeniowy. Materiał musi być odpowiednio opisany i dopiero wtedy jest poddawany analizie. Laboratorium jest zautomatyzowane. Próbka z materiałem trafia do odpowiedniego aparatu i tam jest analizowana (morfologia, analiza biochemiczna, czy immunologiczna).
Młodzież dowiedziała się też, że badania laboratoryjne są istotnym, integralnym elementem wszystkich dziedzin medycyny oraz, że wyniki tych badań są wykorzystywane w badaniach przesiewowych, przy rozpoznaniu choroby, czy monitorowaniu leczenia.(GraS)